Videojet unowocześnia materiały eksploatacyjne do znakowania
27 Jun 2018 13:21

Firma Videojet Technologies, globalny dostawca systemów i materiałów eksploatacyjnych do znakowania, przedstawia iQMark - nowoczesną markę materiałów eksploatacyjnych, która pozwala klientom osiągać cele w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a jednocześnie zapewnić zgodność z coraz surowszymi przepisami prawa i regulacjami branżowymi.

Uchwalane przepisy coraz częściej bazują na normach GHS i wymaganiach rozporządzenia REACH, a niektóre branże wypracowują własne normy, które nierzadko są jeszcze bardziej rygorystyczne. Często więc okazuje się, że w obszarze materiałów eksploatacyjnych trudno jest pogodzić ze sobą cele CSR oraz konieczność przestrzegania przepisów. Przedsiębiorstwa i właściciele marek pragną być postrzegani przez konsumentów w pozytywnym świetle, dlatego część zysków przeznaczają na cele społecznie odpowiedzialne. Istnieje oczekiwanie, że firmy będą „odwdzięczać się” swoim pracownikom, społecznościom, w których prowadzą swoją działalność, oraz całemu światu. Nic więc dziwnego, że z kolei one naciskają na swoich dostawców, aby ci pomogli im osiągnąć te cele.

Właśnie dlatego Videojet wprowadza na rynek IQMark — markę materiałów eksploatacyjnych, dzięki której klienci mogą łatwiej identyfikować produkty, takie jak tusze i płyny, pozwalające im dążyć do osiągania własnych celów w dziedzinie CSR przy jednoczesnym przestrzeganiu norm prawnych i branżowych. Wachlarz dostępnych rozwiązań jest naprawdę różnorodny — jak do tej pory oznaczenie IQMark otrzymało około 30 rodzajów tuszu. Specjaliści ds. opracowywania tuszy z firmy Videojet nieustannie dodają do listy kolejne produkty, które powstają w toku rozszerzonych projektów badawczych i rozwojowych.

Sherry Washburn, kierownik jednostki organizacyjnej ds. materiałów eksploatacyjnych w firmie Videojet Technologies, powiedziała: „Liczba wymagań, którym muszą sprostać nasi klienci, rośnie wykładniczo. Naszym obowiązkiem jako dostawcy jest zapewnianie im możliwie jak największego wsparcia w dziedzinie CSR i przestrzegania przepisów. IQMark uprości procedurę zamawiania materiałów eksploatacyjnych pozwalających firmom osiągać poszczególne cele w dziedzinie CSR. Zobowiązujemy się ściśle współpracować z naszymi klientami, tak aby maksymalnie uprościć cały proces.

„Na przykład nasz atrament IQMark V463 został opracowany z myślą o spełnieniu surowych wymagań określonych w wykazie rozpuszczalników organicznych klasy 2 stanowiącym część japońskich przepisów BHP dla przemysłu oraz zapewnieniu zgodności z wykazem wykluczeń Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Farb Drukarskich (EuPIA). Z kolei roztwór czyszczący V930, charakteryzujący się niską zawartością lotnych związków organicznych (LZO), opracowano specjalnie pod kątem przepisów rozporządzenia agencji South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) wymagających stosowania środków czyszczących o niskiej zawartości LZO w celu poprawy jakości powietrza. Dostępne są także karty charakterystyki i arkusze danych technicznych tuszy pozwalające określić, jakie normy branżowe spełniają konkretne produkty. Wszystkie te dokumenty są publicznie dostępne. Z kolei nasi specjaliści na każdym etapie procesu zawsze służą profesjonalną radą”.

Aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu był uwzględniany w toku prac skutkujących opracowaniem ponad jednej czwartej nowych materiałów eksploatacyjnych Videojet. Pracownicy firmy nieustannie kontrolują, czy oferowane produkty spełniają najsurowsze wymagania w obrębie całego cyklu życia. Powstanie marki iQMark w jeszcze większym stopniu pozwoli firmie komunikować się z klientami z wykorzystaniem wspólnej terminologii, dzięki czemu klienci będą mogli łatwiej rozpoznawać te materiały eksploatacyjne, które pozwalają osiągnąć cele stanowiące przedmiot największej liczby zapytań.

Regulacje są niezbędne do identyfikowania i uzgadniania standardów, dzięki którym świat staje się bezpieczniejszym miejscem do życia. W związku z tym przestrzeganie przepisów we wszystkich obszarach stanowi priorytet firmy Videojet. Wyzwanie stanowi znalezienie równowagi między tymi wymaganiami a celami CSR, które muszą osiągnąć klienci. Marka IQMark stanowi zwieńczenie znacznych wysiłków podejmowanych przez firmę w tej dziedzinie.

Źródło: Videojet Technologies