Wstępne wyniki finansowe Grupy ERGIS za 2016 r.
26 Jan 2017 13:01

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zgodnie z wynikami wstępnymi za 2016 rok, zanotowała rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży, sięgające 696,2 mln zł (wzrost o 3,1%).

Wynik operacyjny w 2016 roku wyniósł 35,4 mln zł (wzrost o 17%), EBITDA blisko 60 mln zł (wzrost o 9,6%) a wynik netto sięgnął 23,9 mln zł (wobec straty w wysokości 16,5 mln zł rok wcześniej, związanej z odpisem dokonanym w IV kwartale 2015 roku).

Wynik ten jest związany ze wzrostem o 26% wartości sprzedaży najbardziej innowacyjnego produktu Grupy - folii nanoErgis. W segmencie opakowań przemysłowych sprzedaż wzrosła o 4,2%. Sprzedaż folii miękkich PVC wzrosła o 13,3%, a opakowań drukowanych o 7,2%. Pozytywnie na wynik wpłynęły przeprowadzone w roku poprzednim skuteczne działania restrukturyzacyjne, polegające na zintegrowaniu produkcji wielowarstwowych twardych folii opakowaniowych z produkcją monofolii PET w jednym zakładzie produkcyjnym w Berlinie.

Zgodnie z zapowiedziami Grupa prowadzi budowę kolejnej linii do produkcji folii nanoErgis w zakładzie w Oławie. Jej uruchomienie planowane jest w drugim półroczu 2017 roku. W ocenie Grupy segment wyrobów opakowaniowych rozwija się dynamicznie i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Grupa będzie skupiać się na dalszym rozwoju tego obszaru swojej działalności.

Rekordowy w historii Grupy poziom przychodów ze sprzedaży - 696,2 mln zł (wzrost o 3,1% w stosunku do 2015 roku) - wynikał przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży w największej grupie produktowej Grupy – opakowaniach przemysłowych, w tym 26% wzrostu sprzedaży folii nanoERGIS oraz 22% wzrostu sprzedaży taśm PET. Na uwagę zasługuje także wzrost w grupie folii miękkich PVC (o 13,3%), będący głównie wynikiem zwiększenia sprzedaży folii izolacyjnych oraz dekoracyjnych.

Przedstawione wstępne wyniki za rok 2016 pokazują istotny wzrost w porównaniu do wyników w roku 2015 także po uwzględnieniu faktu, że zysk brutto i netto w 2015 roku był pomniejszony o odpis aktualizacyjny w wysokości 45,8 mln zł, dokonany w IV kw. 2015r., w związku z rozpoczętą fuzją dwóch spółek niemieckich.

„Wstępne wyniki za 2016 rok oceniam jako bardzo dobre. Do ich wypracowania przyczynił się dalszy wzrost sprzedaży naszego najbardziej innowacyjnego produktu - folii nanoErgis, a także rozwój sprzedaży taśm PET i folii miękkich PVC. Pozytywny wpływ na wyniki miały też efekty przeprowadzonej w 2015 roku restrukturyzacji działalności w Niemczech. Obserwując rosnące zainteresowanie klientów wielowarstwową folią nanoErgis, pod koniec minionego roku rozpoczęliśmy prace zmierzające do uruchomienia kolejnej linii do produkcji tej folii w naszym zakładzie w Oławie. Planujemy jej uruchomienie w drugim półroczu 2017 roku” - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Źródło: ERGIS