Zapraszamy do lektury listopadowego numeru miesięcznika „Opakowanie”!
21 Nov 2022 09:13

Zapraszamy do lektury listopadowego numeru miesięcznika „Opakowanie”! Kryzys gospodarczy, z którym zmaga się również branża opakowaniowa, odbija się na spadku popularności zrównoważonych rozwiązań. Bo prócz tego, że przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, są jednocześnie czynnikiem podnoszącym ceny produktów. Stopniowe odchodzenie od kwestii środowiskowych, zapoczątkowane wybuchem pandemii w 2020 r. i podtrzymywane przez presję inflacyjną w 2022 r., może odsunąć w czasie realizację przez producentów opakowań ambitnych celów zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza w sytuacji, gdy dla przetrwania ważniejsze są nie inwestycje w ekologię, lecz w efektywność łańcuchów dostaw i redukcję kosztów.

Potencjalne zaostrzenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń środowiska odpadami z tworzyw sztucznych na ludzkie zdrowie może doprowadzić do wzrostu liczby pozwów przeciw ich producentom. Nadzieją napawają za to wyniki badania społecznego przeprowadzonego przez Fundację Prokarton, wskazujące na rosnące zaangażowanie Polaków w ochronę środowiska – tylko jeden na pięciu ankietowanych przyznał się w nim, że nie segreguje odpadów opakowaniowych.

O tym wszystkim piszemy w listopadowym numerze. Podobnie jak o wielu innych – znacznie bardziej optymistycznych – wydarzeniach: targach i imprezach branżowych, nowych rozwiązaniach technologicznych, inwestycjach i fuzjach firm. Zapraszamy do lektury!

error: Kopiowanie zabronione!