Zapraszamy do lektury styczniowego Opakowania!
3 Feb 2020 06:11

Zapraszamy do lektury styczniowego numeru miesięcznika „Opakowanie”, w którym koncentrujemy się na tematyce maszyn pakujących. Oprócz artykułów poświęconych konkretnym rozwiązaniom pakującym szczególnie serdecznie zachęcamy czytelników do zapoznania się z tekstem Ryszarda Warczyńskiego, prezesa firmy Packsol, poświęconym perspektywom rozwoju rynku maszyn pakujących w najbliższych latach. Jego zdaniem – popartym analizami czołowych pracowni badawczych – branża stoi w obliczu dalszego owocnego rozwoju, który może zahamować jedynie pogarszająca się sytuacja ekonomiczna i polityczna.

Poza tym jak co miesiąc na naszych stronach znajdziecie Państwo interesujące informacje i artykuły poświęcone najciekawszym wydarzeniom i najważniejszym innowacjom w naszej branży, zaś w działach „Badania i Rozwój” oraz „Packaging Spectrum” znajdziecie inspirujące artykuły techniczne pisane przez czołowych specjalistów sektora opakowaniowego.