43% poziom recyklingu kartonów po napojach w Europie
16 Dec 2015 10:18

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez organizację ACE (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment), w 2014 r. poziom recyklingu opakowań kartonowych po napojach sięgnął 43%. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że w tym czasie odzyskano ok. 420 tys. ton takich opakowań. Od dwóch dekad poziom odzysku kartonów po napojach nieustannie rośnie.

Najwięcej takich opakowań odzyskuje się w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Hiszpanii; w każdym z tych krajów dotyczy to ponad 70% wszystkich kartonów sprzedawanych na rynku.

Bertil Heerink, dyrektor generalny ACE, stwierdził, że przemysł opakowań z tektury na napoje nieprzerwanie dąży do zwiększania poziomu recyklingu w Europie. „Chcemy przyczynić się do osiągnięcia celów gospodarki o obiegu zamkniętym, forsowanej przez Komisję Europejską. Jednak propozycje zmian prawa muszą sięgać roku 2030 i uznawać wymogi zmieniającego się rynku oraz wspomagać innowacje w zakresie rozwiązań opakowaniowych, materiałów oraz technik recyklingu.”

„Aby zwiększyć skalę recyklingu, przepisy Unii Europejskiej dotyczące odpadów muszą gwarantować efektywną zbiórkę i recykling zużytych produktów i opakowań nadających się do tego, takich jak kartony na napoje, poprzez zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Konieczne jest podejmowanie dalszych wysiłków zapobiegających gromadzeniu odpadów opakowaniowych na wysypiskach śmieci i upewnienie się, że cenne surowce nie są tam składowane lub niepotrzebnie palone.”

Na podstawie informacji ACE opracował TK