CDP docenia wzorcowe dokonania Metsä Board
11 Feb 2020 08:57

CDP – międzynarodowa organizacja non-profit – ponownie wyróżniła osiągnięcia należącego do Metsä Group przedsiębiorstwa Metsä Board. Metsä Board uzyskała ocenę A w programach CDP Woda i CDP Lasy. Ponadto Metsä Board uzyskała ocenę A w rankingu zaangażowania dostawców CDP, który ocenia działania przedsiębiorstw w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla pochodzących z paliw kopalnych oraz w motywowaniu całego łańcucha dostaw do łagodzenia zmian klimatycznych. Wcześniej w tym roku Metsä Board znalazła się po raz czwarty z rzędu na Liście A – Klimat CDP.

W 2019 roku Metsä Board ogłosiła swoje nowe, ambitne cele do 2030 r. w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wśród nich znalazło się przekształcenie do roku 2030 wszystkich zakładów produkcyjnych w zakłady o zerowej emisji CO2 pochodzącego z paliw kopalnych. Nowe cele obejmują również 30 procentowe zmniejszenie zużycia wody do celów technologicznych w przeliczeniu na tonę produktu w porównaniu z poziomem z roku 2018. Metsä Board zamierza również do 2030 roku zwiększyć udział certyfikowanych surowców włóknistych w produktach do przynajmniej 90 procent.

„Wszyscy powinniśmy przeciwdziałać zmianie klimatu. Jestem dumny, że praca, którą wykonujemy w Metsä Board, została po raz kolejny doceniona przez CDP. Kontynuujemy działania w celu zmniejszania emisji, łagodzenia zmian klimatycznych i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej” – powiedział Mika Joukio, Metsä Board CEO. „Nowe cele, wyznaczone w ubiegłym roku, potwierdzają nasze trwałe zaangażowanie w dalszą redukcję emisji CO2 i zużycia wody”.

Źródło: Metsä Board