73% poziom recyklingu opakowań szklanych w UE
5 Jan 2016 13:31

Najnowsze dane opublikowane przez stowarzyszenie europejskich producentów opakowań szklanych (FEVE) wskazują, że kraje Unii Europejskiej po raz pierwszy osiągnęły uśredniony 73-proc. poziom recyklingu opakowań ze szkła. W praktyce oznacza to, że odzyskowi poddano ponad 25 mld pojemników szklanych.

Najlepsze wyniki w tym zakresie zanotowały po raz kolejny Szwecja, Belgia, Luksemburg, Austria oraz Niemcy. W porównaniu z latami ubiegłymi swoje osiągnięcia poprawiły Włochy, Holandia oraz Malta.

Doskonały wynik wiele zawdzięcza krajom Europy Wschodniej, które starają się dogonić resztę kontynentu pod względem poziomu recyklingu szkła. Bardzo obiecujące wyniki odnotowały zwłaszcza Estonia, Słowenia, Słowacja oraz Chorwacja. Efektem tych wysiłków jest rekordowy w skali świata poziom odzysku szkła w Europie.

Zdaniem prezesa FEVE Vitaliano Torno: „Wysoki poziom recyklingu szkła na poziomie 73% pokazuje, że model opakowań szklanych jest tym modelem biznesu, który osiąga najlepsze wyniki, jednak konieczne jest dalsze inwestowanie dodatkowych środków w poprawę recyklingu szkła, zwłaszcza w krajach, które wleką się w ogonie.”

FEVE przypomina, że recykling szkła umożliwia sektorowi pojemników szklanych znaczące zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zwłaszcza z uwagi na oszczędności energetyczne i surowcowe, a dodatkowo zapewnia utrzymanie 125 tys. stabilnych stanowisk pracy w Unii Europejskiej na szczeblu lokalnym. Ponad połowa produktów szklanych wytwarzanych w fabrykach szkła trafia do odbiorców oddalonych o nie więcej niż 300 km, a ponad 70% surowców wykorzystywanych do tego celu jest przewożonych nie dalej niż na tę odległość. Co więcej, „to samo szkło może być poddane odzyskowi wielokrotnie” - ddodała Adeline Farrelly, sekretarz generalna FEVE.

Na podstawie informacji FEVE opracował TK