Amerplast będzie korzystał ze zrecyklowanych materiałów firmy Ekokem
4 May 2016 08:37

Przedsiębiorstwo Amerplast podpisało umowę o współpracy z firmą Ekokem, dzięki której będzie kupować u tej ostatniej zrecyklowane surowce do produkcji bardziej przyjaznych dla środowiska opakowań z tworzyw sztucznych. Zgodnie z umową Amerplast wykorzysta materiały pochodzące z zakładu przetwórstwa tworzyw Ekokem, który ma zacząć działać latem 2016 r., do produkcji plastikowych toreb oraz opakowań giętkich.

Współpraca jest jasnym dowodem na praktyczne funkcjonowanie tzw. gospodarki obiegowej, która w tym wypadku polega na produkcji toreb i opakowań z granulatu CIRCO pozyskiwanego w wyniku procesów recyklingu w firmie Ekokem, czołowego skandynawskiego dostawcy usług zarządzania prośrodowiskowego oraz efektywnego wykorzystywania zasobów. Większość surowców produkowanych przez firmę Ekokem pochodzi z odpadów konsumenckich.

„Nie widzimy powodów, dla których powinniśmy opóźniać przekształcanie przemysłu opakowań giętkich w biznes oparty na ekologii, i nie zgadzamy się z poglądem, że nasi klienci będą musieli dokonywać wyboru między 'zielonymi' opakowaniami a zyskami” - powiedział Reima Kerttula, dyrektor operacyjny firmy Amerplast. „Współcześni konsumenci cenią ekologiczne opakowania i wierzymy, że co jest dobre dla środowiska, jest również dobre dla biznesu. Dlatego współpracujemy z dostawcami, sprzedawcami oraz sektorem publicznym przy wdrażaniu koncepcji AmerGreen, która zmierza do jeszcze bardziej prośrodowiskowych rozwiązań opakowaniowych.”

W efekcie umowy z Ekokem, firma Amerplast będzie w stanie dostarczać konsumentom produkty oparte na modelu gospodarki obiegowej. „Produkujemy torby na zakupy wykonane w ponad 95% z materiału pochodzącego z recyklingu. Jesteśmy szczęśliwi, że zużyte materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych mogą być obecnie poddawane recyklingowi w celu produkcji nowych toreb” - dodaje Kerttula.

„Dla nas ta umowa jest istotnym krokiem do wdrożenia naszej strategii 'Towards a Circula Economy'. Odpady plastikowe powstające w gospodarstwach domowych mogą być wreszcie użyte w produktach konsumenckich” - dodaje Mari Puoskari, wiceprezes ds. nowego biznesu w firmie Ekokem.

Na podstawie informacji firmy Amerplast opracował TK