APEAL: Ocena cyklu życia stali doceniona przez organizacje europejskie
3 Nov 2015 14:11

APEAL, Stowarzyszenie Europejskich Producentów Opakowań Metalowych, potwierdziło, że przygotowane przez nie dane na temat oceny inwentaryzacyjnej cyklu życia (LCI) blachy ocynowanej przeszły pozytywną weryfikację i obecnie są dostępne za pośrednictwem bazy danych International Life Cycle Database (ILCD).

Najnowsze badanie APEAL, przeprowadzone w 2014 r. stanowi analizę europejskiej produkcji blachy ocynowanej w cyklu „od wydobycia do dostarczenia” (a cradle to gate) na podstawie danych pochodzących z lat 2012-2013. Pod uwagę wzięto wszystkie etapy produkcji, od wydobycia surowca po wytworzenie produktu końcowego. Decyzja o wpisaniu danych do ILCD, międzynarodowej platformy informacyjnej gromadzącej ocenę cyklu życia w różnych łańcuchach dostaw i stworzonej przez Komisję Europejską w 2014 r., pozwala traktować je jako referencyjne w zakresie blachy ocynowanej i wykorzystywać przy ważnych i aktualnych badaniach.

Alexander Mohr, sekretarz generalny APEAL, powiedział: „Myślenie o cyklu życiowym jest istotne dla przyszłości oraz dążenia ku gospodarce okrężnej. Od 2006 r. jasno i przejrzyście informujemy o środowiskowym profilu opakowań z blachy. Chcemy, by nasi klienci, jak również akcjonariusze, posiadali pełny obraz, a tym samym mogli dokonywać świadomych i ekologicznych wyborów opakowań.”

Rezultaty badań LCI wskazują, że od 2006 przemysł stali opakowaniowej dokonuje nieustannych postępów w zakresie ochrony środowiska: emisja CO2, będąca efektem produkcji stali, spadła o 12%, zaś zapotrzebowanie na energię pierwotną o 2%.

Badania zostały przeprowadzone w zgodzie z międzynarodowymi standardami oceny cyklu życiowego ISO 14040/44 oraz metodologią Worldsteel LCA. Dane mogą być wykorzystane przez wszystkich klientów oraz organizacje naukowe jako zestaw referencyjny dotyczący opakowaniowej stali ocynowanej w Europie.

Szczegóły badań wraz z linkiem do zbioru danych jest dostępny na stronie www.apeal.org.

Na podstawie informacji APEAL opracował TK