APEAL zaprasza na konferencję do Warszawy
30 Jun 2015 11:43

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Stali Opakowaniowej (APEAL) jest organizatorem drugiego szczytu opakowań metalowych, który skoncentruje się na potrzebach rynku środkowoeuropejskiego. Konferencja „Steel Packaging – Green Solutions for Central Europe 2015” (Opakowania z metalu – Zielone Rozwiązania dla Europy Centralnej 2015) odbędzie się w warszawskim hotelu Marriot 8 października 2015 r. Dodatkową atrakcją dla uczestników będą odwiedziny w hucie ArcelorMittal Warszawa.

Wśród uczestników konferencji, którzy potwierdzili swoją obecność, znajdą się politycy z Polski, krajów regionu środkowoeuropejskiego oraz Unii Europejskiej, przedstawiciele firm produkujących puszki, producenci wiodących marek oraz reprezentanci lokalnych organizacji odzysku. Partnerem konferencji jest firma Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA.

„Przemysł producentów stali opakowaniowej aktywnie wspiera koncepcję wydajnej gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Procesy produkcyjne efektywnie korzystające z zasobów, innowacyjne produkty, własności trwałych materiałów oraz utrzymujący się co roku wysoki poziom recyklingu pozwolą nam osiągnąć zauważalny wzrost w Unii Europejskiej” - skomentował prezes APEAL dr Ulrich Roeske, który będzie jednym z prelegentów w trakcie warszawskiej konferencji.

„Szczyt Green Solutions 2015 stanie się okazją dla politycznych decydentów, partnerów łańcucha wartości oraz producentów stali do zaprezentowania strategii, wymiany koncepcji oraz podzielenia się wizją przyszłości stali jako ekologicznego rozwiązania opakowaniowego w systemie gospodarki okrężnej” - dodał.

Alexander Mohr, sekretarz generalny APEAL, który również weźmie udział w spotkaniu, poświęci swoje wystąpienie odpadom oraz programowi „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym” Unii Europejskiej. „Wycofanie przez Komisję Europejską na początku 2015 r. projektu zaostrzenia przepisów dotyczących odpadów – przedstawionego zaledwie rok wcześniej – zostało przyjęte przez branżę producentów stali opakowaniowej, w tym APEAL, z dużym rozgoryczeniem. Mimo to otrzymujemy sygnały, że nowy projekt zmian, który ma zostać zaprezentowany jesienią tego roku, będzie zawierał ambitne plany poziomów recyklingu, które pchną Europę na tory gospodarki w obiegu zamkniętym.”

Wizyta w hucie ArcelorMittal Warszawa będzie okazją do zapoznania się z korzyściami wynikającymi z recyklingu stali i jej wpływem na redukcję zużycia materiałów, energii i emisji zanieczyszczeń.

Szczyt, który ma charakter „invite-only” (wezmą w nim udział wyłącznie zaproszeni przez organizatora goście) to druga konferencja tego typu prowadzona przez APEAL. Pierwsza odbyła się w 2011 r. na Słowacji.

Na podstawie informacji APEAL opracował TK