Aquapak: sektor opakowań wybiera zrównoważone materiały
16 May 2023 12:42

Aquapak, firma z obszaru technologii materiałowych, twierdzi w swoim raporcie, że europejski sektor opakowaniowy wybiera „bardziej zrównoważone opcje”. Raport zatytułowany „Zrównoważone opakowania w Europie: dążenie do zmian” (Sustainable Packaging in Europe: the drive for change) został zaprezentowany podczas spotkania Rethinking Materials Innovations and Inestment Summit w Londynie. Ankietę przygotowała firma badawcza Pure Profile, a odpowiedzi udzieliło 150 specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju i opakowań z Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech.

62% ankietowanych wyraziło przekonanie, że w najbliższych pięciu latach ich firmy zwiększą wydatki inwestycyjne w zrównoważone materiały opakowaniowe, a kolejne 23% spodziewa się ich „radykalnego” wzrostu.

Ten wzrost finansowania znajduje odzwierciedlenie w przewidywanym w najbliższych pięciu latach wzroście zużycia takich materiałów: podłoży wielomateriałowych będących połączeniem papieru i plastiku (spodziewa się tego 83% respondentów); nowych polimerów (odpowiednio 69% i 65% przewiduje większe zużycie PVOH i biotworzyw); oraz opakowań papierowych (przyrostu tych ostatnich w firmowej ofercie spodziewa się 72% badanych). Dla odmiany ankietowani spodziewają się spadku skali wykorzystania polietylenu w produkcji opakowań – 45% respondentów zamierza ograniczyć jego zużycie w swych opakowaniach.

Mark Lapping, dyrektor naczelny w firmie Aquapak, powiedział: Nasze badania wskazują, że europejski przemysł opakowaniowy kieruje się ku bardziej zrównoważonym materiałom, takim jak papier i nowe polimery, ponieważ kładzie większy nacisk na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jest równie jasne, że opakowanie musi spełniać swoje zadania, takie jak ochrona produktu i zapewnienie wygody. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją nowe technologie folii barierowych, oferujące na szeroką skalę zarówno wydajność, jak i odpowiedzialność za środowisko.

Opracowano na podstawie informacji firmy Aquapak