Ardagh Glass Packaging stawia na zrównoważoną technologię
25 Jan 2023 11:21

Ardagh Glass Packaging - Europe (AGP-Europe) zaprojektował swój najnowszy piec szklarski w Polsce, w którym zastosowano pakiet zrównoważonych technologii. A wszystko w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów.

Aby osiągnąć i utrzymać niski poziom emisji zainstalowano ceramiczny filtr świecowy i system ciągłego monitorowania. Natomiast dzięki połączeniu modułu odzysku ciepła, turbosprężarek, odzyskiwania wody i systemu chłodzenia w obiegu zamkniętym, zostanie zmniejszone zużycie gazu, energii elektrycznej i wody.

Redukcja emisji zanieczyszczeń i poprawa wpływu na środowisko jest jednym z kluczowych celów przemysłu szklarskiego. Technologia ceramicznego filtra świecowego stanowi najskuteczniejszą metodę kontrolowania cząstek stałych i kwaśnych gazów, a także jest bardzo skuteczna w redukcji tlenków siarki powstających podczas procesu produkcji szkła. Instalacja systemu ciągłego monitorowania emisji zapewnia bieżącą kontrolę i w razie potrzeby, umożliwia natychmiastowe podjęcie działań naprawczych i prewencyjnych.

Nowy piec będzie wysoce energooszczędny dzięki instalacji dużego modułu regeneracyjnego odzysku ciepła, zmniejszającego roczne zużycie gazu jak i emisji CO2. Turbo sprężarki zastąpią sprężarki śrubowe, co zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną do 25% przy produkcji sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu.

Zmniejszenie zużycia wody zostanie osiągnięte dzięki nowemu systemowi obiegu zamkniętego wody do chłodzenia sprężarek i elektrod dogrzewu elektrycznego pieca. Oczekuje się, że łącznie zużycie wody zmniejszy się o 10% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami chłodniczymi. Ponadto odzyskana woda z systemów demineralizacji będzie wykorzystana w obiektach sanitarnych, co pozwoli dodatkowo zredukować do 2-3% zużycia wody w zakładzie.

Jesteśmy bardzo dumni z pracy włożonej we wdrożenie tej nowej, zrównoważonej technologii, która poprawi wpływ naszej działalności na środowisko i pomoże AGP osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju - zapewnia Jerzy Żołyniak, Dyrektor Zakładu w Wyszkowie.

Opracowano na podstawie informacji firmy Ardagh Glass Packaging