200% inspekcji wizyjnej na polskim rynku
17 Dec 2019 07:27

Wprowadzenie kompleksowej, 200% inspekcji wizyjnej w maszynach drukujących i wykończeniowych na polskim rynku ułatwia firma EyeC poprzez współpracę z Erhardt+Leimer – niemieckim producentem kamery SMARTSCAN. Oparta na niej opatentowana technologia przeznaczona jest dla branży fleksograficznej i polega na podwójnej inspekcji wstęgi. Podwójna nie oznacza jednak, że przy zastosowaniu drugiej kamery.

Obraz jest rejestrowany przy użyciu jednej kamery, ale dwóch różnych metod oświetlenia, a następnie poddawany ocenie. Podwójna rejestracja obrazu pozwala wykryć wady materiału lub błędy druku, które nie są widoczne przy wykorzystaniu klasycznego oświetlenia z góry, jak to ma miejsce w inspekcji 100%. W przypadku 200% inspekcji prowadzonej przez SMARTSCAN w odpowiednim odstępie czasu wstęga zostaje oświetlona dodatkowo od dołu, a oświetlenie górne na chwilę jest wyłączone. W efekcie powstaje obraz o wysokim kontraście. Obszar pomiędzy etykietami jest na nim jasny, ponieważ właśnie w tym miejscu więcej światła przedostaje się przez materiał. Powierzchnia etykiet widnieje na obrazie jako ciemna, gdyż podwójna warstwa materiału pochłania więcej światła. Nie ma tu znaczenia kształt, materiał ani to, czy etykieta jest zadrukowana, czy też nie. 

Podwójna inspekcja jest tak kompleksowa, że umożliwia wykrycie defektów znajdujących się na spodniej stronie etykiety takich jak obecność brudu, owadów czy uszkodzeń. Przykładem jest również wykrywanie błędu polegającego na odklejeniu się etykiety od podłoża. Obszar pokryty klejem znajdujący się na wierzchniej stronie wstęgi jest zasadniczo łatwy do wykrycia, jednak zazwyczaj problem ten występuje na spodniej stronie materiału nośnego. Dzięki technologii 200% inspekcji jest to łatwo dostrzegalne – informuje Alexander Thomalla, product manager w firmie Erhardt+Leimer. Dwa obrazy rejestrowane są jeden po drugim, przy pełnej prędkości maszyny, a następnie kolejno oceniane i sprawdzane pod kątem defektów. Oprócz zoptymalizowanego wykrywania błędów technologia 200% znacznie upraszcza działanie systemu inspekcji. 

Od 7 lat EyeC Polska konsekwentnie pracuje nad rozwojem rynku w Polsce, a także w Czechach i na Słowacji. Szczególną uwagę skupiamy na branży fleksograficznej. Do tej pory dla drukarń z tego sektora oferowaliśmy wyłącznie wysoko zaawansowane systemy inspekcji dopasowane do konkretnych rozwiązań. Dzięki współpracy z firmą Erhardt+Leimer rozpoczęliśmy sprzedaż prostych, korzystnych cenowo i zarazem bardzo funkcjonalnych rozwiązań oferujących unikalną, bo 200% inspekcję wizyjną. Systemy te można instalować na maszynach drukujących i na przewijarkach. Są znane na rynkach światowych i cieszymy się, że dzięki nam będą teraz łatwiej dostępne także w Polsce – mówi Marcin Weksler, właściciel EyeC Polska. 

Oprócz zoptymalizowanego wykrywania błędów technologia 200% inspekcji znacznie upraszcza działanie systemu inspekcji wizyjnej. W pełni zautomatyzowana obsługa zadań jest możliwa dzięki specjalnemu podwójnemu zapisowi obrazu. Manualne czynności, takie jak wybór obrazu referencyjnego, ustawienie pasów, rejestracja obrazu według stref itp., są wykonywane automatycznie przez system. Rezultat: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, a system jest całkowicie skonfigurowany i gotowy do inspekcji. Minimalizuje to ryzyko nieprawidłowej obsługi, dzięki czemu operatorzy mogą skoncentrować całą swoją uwagę na zadaniu. Powyższe porównanie wyraźnie pokazuje różnicę w prezentacji błędów przy zastosowaniu światła padającego i przechodzącego. Defekty, które są ledwo zauważalne lub w ogóle niewidoczne w przypadku pierwszej metody, zostają pokazane w wysokim kontraście dzięki zastosowaniu drugiej metody. 

***

Erhardt+Leimer jest najstarszą na świecie firmą – założoną w 1919 roku – związaną z kontrolą i inspekcją w przemyśle tekstylnym, opakowaniowym, poligraficznym, a także produkcji folii, papieru, włóknin, opon, gumy i tektury falistej. Dostarcza niestandardowe rozwiązania w zakresie prowadzenia wstęgi, kontroli naprężenia, technologii cięcia, pomiaru i inspekcji. Posiada 19 filii lokalnych, zatrudnia ponad 1600 pracowników, a w 2017 roku osiągnęła obroty w wysokości 175 mln euro. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy EyeC