Bezpieczeństwo kontaktu opakowań z żywnością
19 Apr 2019 13:11

Producenci papieru i tektury, wspólnie z przedstawicielami sektora przetwórczego oraz dostawcami chusteczek higienicznych, opublikowali właśnie całkowicie przeredagowane „Wytyczne na temat kontaktu z żywnością dotyczące zgodności materiałów i artykułów z papieru i tektury”. 

Przy publikacji współpracowały organizacje: ACE (Stowarzyszenie na Rzecz Kartonów do Płynnej Żywności i Środowiska), CCB (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tektury Falistej), CEPI (Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego), CITPA (Konfederacja Międzynarodo- wych Przetwórców Papieru i Tektury w Europie), ECMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kartonów), ETS (Europejskie Stowarzyszenie Higienicznych Wyrobów Papierniczych) oraz FEFCO (Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej).

Nazywany „Przewodnikiem branżowym” dokument powstał z myślą o zwiększeniu zaufania władz publicznych, przedsiębiorców oraz konsumentów do materiałów papierowych i tekturowych wchodzących w kontakt z żywnością. Publikacja o charakterze technicznym, wydana po raz pierwszy w 2010 r. i uaktualniona po raz pierwszy dwa lata później, radzi, w jaki sposób spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa dla produktów z papieru i tektury stosowane w aplikacjach mających kontakt z produktami spożywczymi. Łańcuch przetwórstwa opakowań do kontaktu z żywnością jest bardzo zróżnicowany i musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami w zakresie prezentacji ich bezpieczeństwa.

Kluczowym priorytetem naszych sektorów jest zapewnianie – w każdym momencie – bezpieczeństwa zarówno opakowań, jak i żywności, którą dostarczamy. Wytyczne dotyczące kontaktu z żywnością mają stanowić efektywne narzędzie pozostające w zgodzie z Rozporządzeniem ramowym UE w sprawie materiałów mających kontakt z żywnością i gwarantować skuteczną wymianę informacji między wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw – wyjaśnia Jori Ringman, zastępca dyrektora generalnego CEPI i ekspert w zakresie bezpieczeństwa produktów. 

Wytyczne uwzględniają rosnące zapotrzebowanie na narzędzia do monitorowania zgodności, które uwzględniają tematy zarządzania ryzykiem, projektowania produktów, doboru materiałów, Dobrych Praktyk Produkcyjnych, jak również nadzoru i kontroli projektów. 

Z uwagi na brak konkretnych rozwiązań prawnych UE dotyczących bezpieczeństwa żywności w produktach z papieru i tektury, sektor wystąpił z inicjatywą wypełnienia istniejących luk z wykorzystaniem wspomnianych wytycznych, które mają służyć zarówno branży, jak i konsumentom oraz uwzględniać kwestie ochrony środowiska. 

Brak konkretnych działań dotyczących papieru i tektury na poziomie unijnym, z uwzględnieniem sektora higienicznych wyrobów papierniczych, przyczynił się do powstania niekorzystnej sytuacji na rynku, ponieważ zgodność w odniesieniu do tych materiałów jest postrzegana jako mniej konkretna niż w przypadku tworzyw sztucznych stykających się z żywnością. Gdy tylko Komisja Europejska zdecyduje się na nadanie priorytetu regulacjom rynku papieru i tektury, wytyczne mogą być wykorzystane jako punkt wyjścia – podkreśla Angelika Christ, sekretarz generalna FEFCO.

Z praktycznego punktu widzenia wytyczne pomagają spełnić wymogi stawiane producentom i wynikające z przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz pomagają dostawcom we właściwej realizacji ich własnych działań w zakresie zgodności, dostarczając im wymaganych i niezbędnych informacji. 

Od pojawienia się wytycznych w 2010 r. zyskują one rosnące wsparcie ze strony użytkowników i do dzisiaj dowiodły swej bezsprzecznej wartości. Sektor papieru i tektury będzie nadal koncentrował wysiłki na gwarantowaniu zgodności swych działań i produktów z obowiązującymi regulacjami UE oraz zaspokajał zapotrzebowanie rynków i konsumentów na niezawodne bezpieczeństwo produktów. 

Na podstawie informacji FEFCO opracował TK

error: Kopiowanie zabronione!