Coca-Cola i McDonald’s chcą świata bez odpadów
22 Feb 2018 14:10

Wiele negatywnych zmian w środowisku jest powodowanych rabunkowym wykorzystaniem zasobów naturalnych, koniecznym dla zaspokojenia istniejącego modelu konsumpcji. Zdaje sobie z tego sprawę coraz więcej klientów, którzy chętniej wybierają produkty i usługi firm deklarujących wierność zasadom zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. W ten trend wpisują się najnowsze działania dwóch globalnych koncernów z branży spożywczej: Coca-Coli i McDonald's. 

Coca-Cola ogłasza plan walki z odpadami

Koncern Coca-Cola zadeklarował fundamentalną zmianę swojego podejścia do opakowań. Jego ambicją jest, aby do 2030 roku uzyskać 100% zbiórki i recyklingu tylu opakowań, ile trafia od firmy na rynek. Zamiar ten stanowi oś nowej wizji przedsiębiorstwa w zakresie opakowań „World Without Waste”. „Świat bez odpadów” to dążenie, które firmy systemu Coca-Cola pragną realizować dzięki wieloletniej inwestycji mającej na celu stworzenie opakowań w 100% nadających się do recyklingu. Pierwszy krok to świadomość, że opakowania żywności oraz napojów są istotnym elementem współczesnego świata, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych na naszej planecie.

Świat ma problem z odpadami opakowaniowymi i, podobnie jak wszystkie firmy, czujemy się odpowiedzialni, żeby pomóc w rozwiązaniu tego problemu – mówi James Quincey, prezes i dyrektor generalny The Coca-Cola Company. – Poprzez strategię „World Without Waste” inwestujemy w naszą planetę i nasze opakowania, aby problem odpadów stał się przeszłością. 

The Coca-Cola Company i partnerzy – rozlewcy – wspólnie chcą realizować wiele kluczowych celów:

– Inwestycje w planetę: do 2030 roku firma postara się zebrać i poddać recyklingowi tyle opakowań, ile sama kieruje na rynek, tak aby dać im więcej niż jedno życie. W tym celu Coca-Cola chce przeznaczyć swój budżet marketingowy na działania, które mają uświadamiać co, jak i gdzie przeznaczać do recyklingu. Coca-Cola będzie promować zbiórkę opakowań w całej branży, włącznie z butelkami oraz puszkami innych firm. System firm Coca-Cola będzie współpracował z lokalnymi społecznościami, partnerami branżowymi, klientami oraz konsumentami, aby pomóc w rozwiązywaniu takich problemów jak odpady opakowaniowe oraz zanieczyszczenie mórz.

– Inwestycje w opakowania: aby osiągnąć planowane zamierzenia, Coca-Cola kontynuuje działania zmierzające do tego, żeby na całym świecie wszystkie jej opakowania w 100% nadawały się do recyklingu. Firma produkuje lepsze butelki, zarówno przez użycie bardziej przetwarzalnego materiału, jakim jest żywica roślinna, jak i przez zmniejszenie wagi tworzywa w każdym opakowaniu. Do 2030 roku firmy systemu Coca-Cola zamierzają wytwarzać butelki z materiałów pochodzących średnio w 50% z recyklingu. Celem jest ustanowienie nowego światowego standardu pakowania napojów. Już obecnie większość opakowań firmy nadaje się do recyklingu.

Wizja „Świat bez odpadów” to również kolejny krok w ciągłym dążeniu firmy do zrównoważonego rozwoju i budowania sukcesu opartego na efektywnym uzupełnianiu wody wykorzystywanej na końcowym etapie produkcji napojów. Firma osiągnęła i przekroczyła ten cel w 2015 r., czyli pięć lat wcześniej niż zakładano. Działania te wpisują się w kompleksową strategię, dzięki której firma staje się wszechstronnym producentem napojów z wizją odpowiedzialnego biznesu.

Butelki i puszki nie powinny szkodzić naszej planecie. Świat wolny od odpadów jest możliwy – mówi Quincey. – Firmy takie jak nasza muszą być liderami. Konsumenci na całym świecie dbają o planetę i chcą, aby firmy podejmowały odpowiednie działania. Dokładnie to zamierzamy zrobić, dlatego zapraszamy innych do przyłączenia się do nas w tej przełomowej podróży.

Coca-Cola będzie dążyć do osiągnięcia swoich celów z pomocą wybranych globalnych partnerów: inicjatywy New Plastics Fundacji Ellen MacArthur, organizacji Ocean Conservancy/Trash Free Seas Alliance oraz World Wildlife Fund. Firma podejmie również starania we współpracy z nowymi partnerami na poziomie regionalnym i lokalnym oraz nawiąże współpracę z kluczowymi klientami w celu zmotywowania konsumentów do recyklingu większej ilości opakowań.

McDonald's zmienia politykę w kwestii opakowań

We wtorek 16 stycznia br. firma McDonald's ogłosiła plany ulepszania opakowań swoich produktów oraz znaczącego zredukowania ilości produkowanych odpadów, by „pozytywnie wpływać na społeczności, które obsługuje na całym świecie” – czytamy w komunikacie firmy. 

Globalna sieć restauracji przekonuje, że do 2025 r. wszystkie opakowania przeznaczone dla klientów będą pochodziły ze źródeł odnawialnych, z recyklingu lub od dostawców posiadających certyfikat (najlepiej Forest Stewardship Council, FSC), a ponadto każdy lokal firmowy zadba, by zużyte opakowania trafiły do odzysku. Nowe cele wpisują się we wcześniej ustalony plan zakładający, że do 2020 roku 100% opakowań z celulozy używanych w McDonald's będzie pochodzić z recyklingu lub z certyfikowanych źródeł gwarantujących, że surowiec nie jest pozyskiwany z rabunkowej gospodarki leśnej (czyli z obszarów wylesianych).

Jako największa sieć restauracji na świecie czujemy się w obowiązku wykorzystać ten fakt do wdrażania zmian, które będą miały istotny wpływ na cały świat – powiedziała Francesca DeBiase, dyrektorka ds. zaopatrzenia i zrównoważonego rozwoju w McDonald's. – Nasi klienci przyznają, że odpady opakowaniowe stanowią główny problem dotyczący ochrony środowiska, który chcieliby rozwiązać. Naszym celem jest dokonanie zmian, których oczekują, poprzez ograniczenie zużycia opakowań, pozyskiwanie surowców do ich produkcji z odpowiedzialnych źródeł (…), zwiększenie skali recyklingu oraz pomoc lokalnym społecznościom w zapewnieniu większej czystości.

W tym celu McDonald's zamierza współpracować z branżowymi ekspertami, lokalnymi przedstawicielami władz oraz stowarzyszeniami ekologów nad poprawą opakowań i odzyskiem. Wspólnie będą ulepszać wzornictwo opakowań, wdrażać nowe programy recyklingu, tworzyć programy pomiarowe oraz edukować zespoły pracowników restauracji i ich klientów.

Na podstawie informacji firm Coca-Cola i McDonald's opracował TK