Druk offsetowy z redukcją lub eliminacją izopropanolu  część 1.
19 Apr 2019 13:03

Po wprowadzeniu cienkowarstwowych zespołów zwilżających w druku offsetowym stwierdzono, że używane w konwencjonalnych zespołach wodnych środki zwilżające, składające się głównie z wody i prostych dodatków, nie odpowiadają nowej konstrukcji.

Konwencjonalne zespoły wodne zostały w ostatnich dziesięcioleciach praktycznie zupełnie wyparte przez alkoholowe zespoły nawilżające wykazujące wiele decydujących zalet:

– szybka reakcja na ingerencję regulacji,

– szybkie ustalanie równowagi farba/środek zwilżający,

– niewielka skłonność do brudzenia.

W poszukiwaniu alternatywy zaczęto stosować alkohole, przede wszystkim izopropanol w koncentracji nawet do 25%.

Rozwój w zakresie produkcji dodatków do środków zwilżających, które zawierały odpowiednie środki powlekające, pozwolił zredukować niezbędny udział izopropanolu. W warunkach konwencjonalnych niezbędna ilość izopropanolu nie jest wyższa niż 8-10% – nawet wtedy, kiedy praktyka wykazuje inaczej.

Celem, do którego się zmierza, jest zmniejszenie ilości o połowę albo nawet całkowite odejście od dodatku alkoholu, bez utraty zalet, jakie daje alkoholowy zespół zwilżający.

Dlaczego alkohol powinien zostać wyeliminowany?

Argumenty przeciwko stosowaniu alkoholu

Izopropanol jest lotnym rozpuszczalnikiem, który podczas drukowania w znacznej części ulatnia się i przedostając się do atmosfery przyczynia się do powstawania smogu. Dyrektywa UE o ograniczaniu emisji lotnych substancji organicznych (volatile organic compounds – VOC) 1999/13/EU przewiduje ograniczenie emisji rozpuszczalników o połowę w porównaniu z rokiem 1990. Podobne regulacje istnieją już w innych krajach.

Opary izopropanolu obciążają również powietrze w pomieszczeniach drukarni. Pomiary wykazują, że wartość MAK (graniczna wartość stężenia) izopropanolu jest z reguły znacznie przekraczana. Obciążenie powietrza oparami w miejscu pracy można także zmniejszyć poprzez redukcję alkoholu (tabelka).

Jak działa izopropanol w środku zwilżającym?

1. Izopropanol dodany do środka zwilżającego podnosi jego lepkość, co poprawia transport przez bezobciągowe wałki zespołu zwilżającego. Druk jest możliwy przy niskim ustawieniu zespołu zwilżającego.

2. Izopropanol obniża napięcie powierzchniowe środka zwilżającego i zapewnia tworzenie się bardzo cienkiej, ale równej i stabilnej warstwy środka zwilżającego na płycie drukowej.

3. Izopropanol odparowuje ciągle z wałków i płyty drukowej powodując w ten sposób chłodzenie newralgicznych części maszyny podczas drukowania. Poprzez działanie schładzające parametry reologiczne i przyjmowanie środka zwilżającego przez farbę pozostają stałe.

4. Izopropanol w środku zwilżającym zmienia zdolność emulgowania farby. To przyspiesza czysty wydruk z płyty, wpływa na przyjmowanie środka zwilżającego przez farbę i powoduje bardzo szybkie osiąganie równowagi farba/środek zwilżający. 

5. Izopropanol skutecznie zapobiega rozmnażaniu się mikroorganizmów w systemie obiegu środka zwilżającego.

Jak można ograniczyć działanie alkoholu za pomocą specjalnego dodatku do środka zwilżającego?

Nowoczesne dodatki do środków zwilżających przy druku ze zmniejszoną ilością izopropanolu lub bez izopropanolu stosowane są w roboczym stężeniu 2-4%. Aby zachować właściwości środka zwilżającego, do którego zwykle dodaje się 8-12% alkoholu, konieczne jest zastosowanie specjalnych składników recepturowych, które będą skuteczne już w niewielkich ilościach.

SUBSTIFIX®-AF i REDUFIX®-AF, dodatki do środków zwilżających hubergroup do druku ze zmniejszoną ilością alkoholu, zawierają specjalne tensydy (środki powlekające) i „substancje zastępujące alkohol” w celu ustalania właściwego napięcia powierzchniowego i sterowania przebiegiem emulgowania.

Użyte przez nas substancje zastępujące alkohol są trudno ulatniającymi się, mieszalnymi z wodą cieczami, które już przy bardzo małej koncentracji zapewniają czysty wydruk z płyt i ograniczają przyjmowanie środka zwilżającego przez farbę.

Nie opóźniają one schnięcia farby i nie są szkodliwe dla zdrowia – ani SUBSTIFIX®-AF, ani REDUFIX®-AF nie muszą być oznakowane w myśl przepisów o substancjach niebezpiecznych. cdn.

Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!