IP sprzedaje fabrykę w Kwidzynie firmie Mayr-Melnhof Karton AG
24 Feb 2021 15:21

Austriacka grupa Mayr-Melnhof poinformowała o przejęciu International Paper (Poland) Holding Sp. z. o.o. w Kwidzynie od International Paper za kwotę wolną od długów i środków pieniężnych w wysokości ok. 670 mln EUR oraz o dodatkowym przejęciu ok. 33 mln EUR zobowiązań z tytułu użytkowania i leasingu operacyjnego zgodnie z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej). Przejęcie Kwidzyna wpisuje się w strategię rozwoju firmy Mayr Melnhof w zakresie wysokiej jakości tektur litych na bazie włókien pierwotnych z innowacyjnych, zrównoważonych i efektywnych kosztowo gatunków tektur FBB. Planowana transakcja będzie miała natychmiastowy wpływ na zyski. 

W swoim zintegrowanym zakładzie celulozowo-papierniczym w Kwidzynie IP posiada celulozownię o rocznej wydajności około 400 000 ton oraz cztery zintegrowane maszyny do produkcji tektury i papieru. Flagowym urządzeniem jest maszyna do produkcji tektury FBB o rocznych zdolnościach produkcyjnych 260 000 t. Ponadto Kwidzyn wszedł ostatnio w segment papierów typu kraft poprzez przebudowę jednej z maszyn papierniczych w celu zaspokojenia rosnącego popytu na giętkie produkty opakowaniowe na bazie włókien. Produkcja na tej maszynie wzrasta do 75 tys. ton rocznie. Kwidzyn posiada również dwie najnowocześniejsze w Europie maszyny do produkcji papieru kopiowego (UWF) o łącznej wydajności 410 tys. ton rocznie. W fabryce pracuje ok. 2300 osób. W 2020 roku osiągnęła ona skorygowany zysk EBITDA na poziomie około 92 mln EUR przy sprzedaży na poziomie ok. 510 mln EUR.

Płatność gotówkowa zostanie sfinansowana z zaangażowanych bankowych linii kredytowych oraz emisji obligacji Schuldschein. Transakcja jest uzależniona od spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia. Zamknięcie transakcji spodziewane jest w III kwartale 2021 roku. 

Grupa Mayr-Melnhof podała następujące uzasadnienie strategiczne dla tej transakcji:
– wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy w stosunku do dwóch liderów na rosnącym europejskim rynku FBB dzięki innowacyjnym, zrównoważonym produk- tom i szerszej ofercie usług;
– wejście w atrakcyjny segment opakowań giętkich na bazie włókien;
– wejście do segmentu niepowlekanego papieru wysokogatunkowego (UWF) poprzez producenta o ugruntowanej pozycji na rynku budżetowym;
– wykorzystanie korzystnej pozycji kosztowej do dalszego rozwoju w segmencie FBB lub innych rodzajów produktów opakowaniowych;
– wykorzystanie potencjału synergii.

Dyrektor generalny Grupy Mayr-Melnhof, Peter Oswald, komentuje: Przejęcie Kwidzyna doskonale uzupełnia naszą istniejącą działalność w zakresie produkcji tektur litych. Umożliwia MMK wprowadzanie innowacji w zakresie bardziej zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych na rozwijającym się rynku kartonów opartych na włóknach pierwotnych oraz tworzy nowe, atrakcyjne perspektywy wynikające z integracji masy celulozowej i papieru w zakładzie w Europie, co daje przewagę kosztową. Mamy wielkie zaufanie do wysoko wykwalifikowanego zespołu w Kwidzynie i zamierzamy wspólnie kształtować obiecującą wspólną przyszłość.

Warto przypomnieć, że w grudniu ub.r. Grupa Mayr-Melnhof kupiła Kotkamills Group Oyj od jej udziałowców za kwotę około 425 milionów EUR. Przejęcie Kotkamills ma wzmocnić pozycję MMK na atrakcyjnym rynku tektur litych z włókien pierwotnych FBB i FSB, uzupełniając jej ugruntowaną pozycję na rynku tektur z włókien wtórnych. 

Na podstawie materiałów firmy Mayr-Melnhof opracowała AN

 

error: Kopiowanie zabronione!