Na drodze do bezpiecznej i wydajnej przyszłości cyfrowej
11 May 2018 13:43

Postępująca informatyzacja systemów produkcyjnych pozwala producentom znacząco zwiększyć wydajność realizacji zleceń oraz dostępność ich usług. Producent maszyn pakujących, firma Gerhard Schubert już wkrótce będzie mogła oferować swym klientom platformę cyfrową GRIPS.world, która istotnie poprawi dostępność serwisową i systemową. 

Począwszy od maja 2018 r. wszystkie maszyny TLM Schuberta będą gotowe na podłączenie – na żądanie klienta – do tej platformy cyfrowej; otworzy ona nowe możliwości konserwacji profilaktycznej oraz komunikacji z klientami. Nowa bramka GS.Gate, która zapewnia najwyższy poziom zabezpieczenia najbardziej wrażliwych połączeń, gwarantuje optymalne bezpieczeństwo podczas wymiany danych. 

Firma z Crailsheim jest pionierem w zakresie projektowania i produkcji cyfrowych maszyn pakujących i od lat dostarcza bodźców do rozwoju inteligentnych systemów kontroli maszyn oraz zautomatyzowanych rozwiązań. Schubert opracował platformę cyfrową GRIPS.world, aby w przyszłości móc oferować swym klientom pełen potencjał usieciowionych rozwiązań maszynowych. Od maja 2018 roku wszystkie maszyny TLM będą w stanie łączyć się z tą platformą za pośrednictwem internetu. 

Gwarancja najwyższej dostępności systemu

Dzięki GRIPS.world klienci już wkrótce będą w stanie nawiązać łączność z danymi produkcyjnymi systemu TLM z każdego miejsca w świecie, zachowując nad nimi pełną kontrolę. W przypadku pojawienia się potrzeby interwencji techników serwisu firmy Schubert to właśnie od klienta będzie zależało uaktywnienie oferty zdalnego serwisu. Po zgromadzeniu wymaganych danych zdalny serwis może zostać wykorzystany na wczesnym etapie do zidentyfikowania potencjalnych problemów, pozwalając uniknąć przestojów i nieprzewidzianych interwencji naprawczych. W przyszłości system będzie przekazywał informacje odpowiednim pracownikom – np. za pośrednictwem urządzeń mobilnych – o błędach lub prawdopodobnych przyczynach zbliżającej się awarii. Operator otrzyma następnie od programu sugestie dalszych działań prewencyjnych; celem jest całkowite zapobieżenie nieplanowanym przestojom. 

Optymalizacja całkowitej efektywności systemu

GRIPS.world jest ważną częścią oferty w ramach obsługi klienta firmy Schubert. Aby zagwarantować utrzymanie wydajności fabryki na najwyższym możliwym poziomie przez cały okres eksploatacji maszyn, ich działanie oraz odstępstwa od określonych stanów docelowych będą w przyszłości nieustannie korygowane. Klienci będą zawsze mieli wgląd do tych danych na pulpicie oraz – przykładowo – otrzymywali zalecenia, w jaki sposób zwiększać efektywność produkcji i optymalizować wykorzystanie mocy produkcyjnych. Z tą informacją oraz rezultatami zintegrowanego monitoringu technicznego mogą oczekiwać podniesienia wydajności i swej rynkowej konkurencyjności. 

Bezpieczny transfer danych

Zapewnienie klientom bezpieczeństwa ich danych to priorytet firmy Schubert; dlatego u podstaw usieciowienia systemów TLM leży bezpieczny interfejs maszyn, który gromadzi oraz ocenia dane operacyjne i procesowe, czyniąc je dostępnymi dla różnych systemów. W tym celu spółka-córka firmy Schubert – System Elektronik – opracowała bramkę maszynową GS.Gate we współpracy z genua GmbH, firmą należącą do niemieckiego Bundesdruckerei (odpowiednika Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych). Z myślą o bezpiecznej konserwacji zdalnej oraz transmisji danych przemysłowa bramka została wyposażona w firewall, który bezpiecznie szyfruje uzyskane dane i przekazuje je przez internet do niezawodnego systemu analiz lub do chmury. W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia między maszyną i siecią zewnętrzną GS.Gate został opracowany zgodnie z zasadą „Security by Design”. Aplikacje do obróbki danych, bezpośrednio połączone z maszyną, są odseparowane od systemów bezpieczeństwa – co zabezpiecza komunikację i dane przed dostępem z sieci zewnętrznych. 

GS.Gate jest niezależny od producenta i dlatego może być połączony z różnymi maszynami. Dzięki użyciu oprogramowania typu „docker” poszczególne aplikacje mogą być instalowane i łączone z użyciem standardowych interfejsów. Bramka oddziela również informacje ważne dla analizy od statusu i danych eksploatacyjnych. Jest ona administrowana i zarządzana zdalnie z pomocą zakodowanego połączenia. System Elektronik firmy Schubert oferuje klientom usługi związane z GS.Gate takie jak konserwacja, pełne zarządzanie systemem oraz indywidualne pakiety wsparcia. To pozwala producentom skoncentrować się na produkcji i korzystać z wielu zalet usieciowionych procesów.

Na podstawie informacji firmy Schubert opracował TK