O poliolefinach w Fabryce Wełny
14 Dec 2017 13:44

15 listopada 2017 r. firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) już po raz piąty gościła klientów w ramach programu seminariów poświęconych przetwórstwu poliolefin. Podzielona na 3 sesje konferencja odbywająca się pod hasłem „Folie poliolefinowe jako niezbędny element współczesnych opakowań elastycznych” przyciągnęła do hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach kilkudziesięciu gości z całej Polski.

Korzystne perspektywy rozwoju 

Przypomnijmy na wstępie, że poliolefiny to nazwa produktów polimeryzacji nienasyconych węglowodorów, przede wszystkim etylenu i propylenu. Do tej grupy produktowej zaliczamy: polietylen małej gęstości LDPE, polietylen liniowy małej gęstości LLDPE i polietylen dużej gęstości HDPE, a także polipropylen (PP), które stanowią ok. połowy wszystkich tworzyw sztucznych zużywanych w Europie.

W konferencji w Pabianicach uczestniczył prezes zarządu BOPS Jaap Rabou, który po powitaniu gości wygłosił pierwszą prelekcję dnia zatytułowaną „Rozwój i trendy na rynku poliolefin”. Już Heraklit mówił, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Celem każdego biznesu – również naszego – jest dostosowywanie działalności do tych zmian – rozpoczął swoje wystąpienie. Dokonał przeglądu głównych czynników wpływających na rozwój popytu na polimery, a następnie krótko podsumował obecną sytuację rynkową firmy. BOPS ma znaczący udział w polskim rynku. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w kolejnych latach będzie rozwijać swoje zdolności produkcyjne; dlatego plany na najbliższe lata zakładają zwiększenie potencjału produkcji polipropylenu z 400 tys. ton do 480 tys. ton. Perspektywy rozwoju są korzystne, bowiem w ostatnich latach rynki zwiększają swój popyt na folie polipropylenowe i HDPE, co wynika w głównej mierze ze wzrostu konsumpcji tworzyw towarzyszącego z jednej strony podniesieniu stopy życiowej społeczeństw, z drugiej zaś zmianom stylu życia (gospodarstwa jednoosobowe, życie w biegu, większa mobilność). 

Bogata oferta folii poliolefinowych BOPS

BOPS jest czołowym dostawcą poliolefin na rynku polskim, który oferuje przetwórcom i odbiorcom końcowym wszechstronną gamę standardowych, specjalnych i innowacyjnych gatunków poliolefin do zastosowań foliowych. Z poliolefin oferowanych przez BOPS produkowane są folie o strukturze jedno- lub wielowarstwowej (rozdmuchiwane, wylewane oraz orientowane dwuosiowo), które mogą być wytwarzane z wykorzystaniem typowych technik produkcji folii rękawowych lub płaskich.

O bogatej gamie poliolefin dostępnych w ofercie BOPS opowiedział Piotr Błaszczak, zajmujący się rozwojem aplikacji i wsparciem technicznym w segmencie folii opakowaniowych w BOPS. Do poliolefin oferowanych przez firmę należą cenione na rynku gatunki polietylenów (PE) dostępne pod nazwą Malen E (LDPE), Lupolen (LDPE, MDPE), Hostalen (HDPE), Lucalen (kopolimer etylenu z monomerami akrylowymi), Luflexen (mLLDPE) oraz typowe i specjalistyczne gatunki polipropylenów pod nazwami Moplen, Adstif, Metocene (PP – homopolimery, kopolimery blokowe i kopolimery statystyczne) oraz kopolimery i terpolimery specjalne pod nazwami Clyrell, Adflex, Softell i Adsyl. BOPS oferuje także innowacyjne gatunki polibutenu-1: PB-1, Toppyl, Koattro, m.in. do zastosowań foliowych dających możliwość uzyskania efektu łatwego otwarcia zgrzewu, a nawet rozwiązań wielokrotnego otwierania typu „otwórz-zamknij”. W ofercie BOPS dostępne są również gatunki PE i PP pod nazwą Purell, które spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej i USA w zastosowaniach na folię dla aplikacji medycznych, farmaceutycznych oraz dla przemysłu kosmetycznego. Wspomniane typy tworzyw są wytwarzane w fabrykach Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) w Płocku lub w innych wytwórniach należących do Grupy LyondellBasell.

Folie polietylenowe i polipropylenowe oferowane przez BOPS sprawdzają się w wielu zastosowaniach z uwagi na ich dobre właściwości optyczne i wysoką wytrzymałość mechaniczną, m.in. w pakowaniu żywności (również folie barierowe) oraz produktów konsumenckich 

i wyrobów przemysłowych. Ich wyjątkowe własności w zakresie jednorodności i przetwarzalności, wysokiego połysku i przezroczystości, dobrej zgrzewalności i odpowiednio wysokiej wytrzymałości zgrzewu na gorąco, odporności na przebicie i rozdarcie oraz szerokiego zakresu temperatur użytkowania pozwalają je traktować jako gatunki wzorcowe. 

Piotr Błaszczak dzielił się z uczestnikami konferencji również swoją wiedzą na temat właściwości, zalet i różnic w zastosowaniach folii BOPP i CPP oraz LDPE. Zaprezentował trzy procesy produkcyjne stosowane do produkcji folii poliolefinowych: wytłaczanie z rozdmuchem folii LDPE, metodę wylewania do produkcji folii propylenowych typu CAST oraz najbardziej wyrafinowaną i najtrudniejszą technologię produkcji folii dwuosiowo orientowanych BOPP. Scharakteryzował największe zalety folii otrzymywanych w każdym z omawianych procesów, a następnie dokonał przeglądu typowych zastosowań poszczególnych typów folii poliolefinowych. 

Trudna sztuka polimeryzacji

Tajnikom otrzymywania poliolefin poświęcił swoje wystąpienie Tomasz Majchrzak, konsultant w BOP. Aby uzyskać poliolefiny, musimy spolimeryzować monomery, czyli przeprowadzić reakcję polimeryzacji. Z chemicznego punktu widzenia polietylen i polipropylen to substancje podobne, uzyskiwane odpowiednio z etylenu i propylenu, jednak ich polimeryzacja zachodzi w diametralnie różnych procesach, z użyciem odmiennych technologii i katalizatorów. Prelegent przedstawił krótki rys historyczny syntezy polietylenu (kamieniami milowymi były XX-wieczne odkrycia Erica Fawcetta i Reginalda Gibsona w latach 30. oraz Karla Zieglera i Giulia Natty w latach 50.), a następnie w zwięzły sposób przedstawił technologie otrzymywania polietylenu niskiej i wysokiej gęstości (LDPE oraz HDPE). Polimeryzację uruchamia rozerwanie podwójnego wiązania łączącego atomy węgla z użyciem tlenu lub nadtlenków organicznych. To bardzo wymagający technicznie proces, zachodzący w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia – do 3 tys. barów – oraz wysokiej temperatury. Po rozerwaniu wiązania pojawia się wolny rodnik, który atakuje kolejne cząstki etylenu i powoduje wydłużanie się polimerowego łańcucha. Sterowanie tym chaotycznym procesem nie jest proste, ale możliwe: wysokość temperatury, ciśnienia oraz ilość dodanego inicjatora reakcji mają wpływ na długość łańcucha i liczbę rozgałęzień, a tym samym na własności otrzymanego tworzywa – opowiadał prelegent w interesujący i przystępny sposób.

Serię prelekcji przedstawicieli firmy BOP dopełnił wykład Iwony Żórawskiej, która przedstawiła najnowsze zmiany w wymaganiach dotyczących kontaktu wyrobów z poliolefin z żywnością. 

Gościnne występy

Oprócz wykładów tematycznych związanych z ofertą firmy BOPS pabianicka konferencja obfitowała w prelekcje zaproszonych gości. Kazimierz Borkowski, dyrektor zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska, opowiedział o wyzwaniach stojących przed branżą tworzyw sztucznych. Należy do nich w głównej mierze zmiana sposobu postrzegania plastiku: nie jako źródła zanieczyszczeń środowiska, lecz fantastycznego materiału, który dzięki swym niepowtarzalnym własnościom fizycznym i mechanicznym jest ważnym motorem innowacji na skalę globalną. Marek Traczyk, konsultant w spółce Elplast Europe, zaprezentował ofertę firmy w zakresie zamknięć strunowych, które od 15 lat powstają w fabryce w Żorach. 66% właścicieli marek uważa, że najważniejszą cechą dla konsumenta jest możliwość ponownego otwarcia opakowania. Zamknięcie to jego najbardziej wrażliwy element, z którym najczęściej styka się klient i przez którego pryzmat ocenia całe opakowanie i umieszczony w nim produkt – tłumaczył. Elplast produkuje 250 rodzajów zamknięć strunowych i obsługuje ponad 1000 klientów z 60 krajów, spełniając najbardziej rygorystyczne normy jakości oraz nieustannie rozwijając ofertę dzięki inwestycjom w dział R&D. Marek Wiśniewski z firmy Henkel wygłosił prelekcję dotyczącą oferty laminatów gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa, funkcjonalności i wydajności folii PE z punktu widzenia producenta i użytkownika, zaś Martin Babka z firmy Polyone skoncentrował się na nowoczesnych rozwiązaniach poprawiających funkcjonalność i przejrzystość opakowań oferowanych przez reprezentowaną przez niego firmę. 

Seminaria realizowane w ramach Akademii BOPS są platformą informacji na temat różnych zastosowań poliolefin oraz segmentów rynku, dla których zostały przeznaczone. Do współpracy przy ich organizacji BOPS zaprasza swoich partnerów biznesowych reprezentujących cały łańcuch wartości, czyli np. przetwórców poliolefin lub dostawców maszyn, ale także ekspertów rynku, którzy omawiają najnowsze trendy i zastosowania produktów. 

Tomasz Krawczak