Projektowanie 3D w trójwymiarowym świecie
21 Mar 2011 08:09

1 marca w Poznaniu i dzień później w Warszawie odbyły się seminaria EskoArt-works zatytułowane „Packaging Innovation Workshop”. Grupa specjalistów zaproszonych przez firmę Digiprint – oficjalnego dystrybutora produktów EskoArtwork w Polsce – podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą na temat automatyzacji jako metody na poprawę zysków i usprawnienie pracy projektantów opakowań. Warszawska impreza, zorganizowana w centrum biznesowym Atrium, rozpoczęła się od prezentacji Jana De Roecka, Solutions Director w EskoArtwork, pt. „Trendy w branży opakowaniowej”. Jego zdaniem, od czasu zakończenia zimnej wojny przed dwudziestu laty producenci opakowań stoją przed znacznie trudniejszymi wyzwaniami ze względu na dużą niestabilność rynków (czego dowodzi kryzys ostatnich lat) i konieczność zmiany zasad prowadzenia biznesu. Konieczne jest ponoszenie większych wydatków na technologie, ponieważ klient studia projektowego i drukarni życzy sobie szybkiej, łatwej i przyjemnej obsługi, której istotnym elementem jest zdolność do przejrzystego prezentowania projektów opakowań. Stąd rosnące znaczenie rozwiązań do projektowania w trójwymiarze. Wim Delagrange, Business Development Manager z EskoArtwork, skupił się na temacie „Automatyzacja biznesu poprzez integrację systemów MIS i Prepress”. Jego zdaniem, problemem wielu współczesnych drukarni jest nieumiejętność pozbycia się wąskich gardeł, które powstają na styku ograniczonych zasobów organizacyjnych i prepress z jednej, a rozbudowanego potencjału marketingowego i zdolności produkcyjnych w druku i w introligatorni z drugiej strony. Próbujemy pokazać naszym aktualnym i potencjalnym klientom, że położenie większego nacisku na uporządkowanie procesów zarządzania i prepressu może skutkować zwolnieniem części zasobów drukarni traconych na sprawy administracyjne. Zamiast wydawać pieniądze na zatrudnienie kolejnego administratora, można je przeznaczyć na dobry software typu MIS, który pozwoli zredukować ludzkie błędy i zapewni wartości dodaną, której poszukują współcześni klienci – mówił Delagrange, po czym zaprezentował rozwiązanie CERM. CERM tworzy i instaluje oprogramowanie odpowiadające na administracyjne potrzeby drukarni, a jego MIS jest skierowany konkretnie do branży etykietowej (zawierając m.in. moduły do obliczania kosztów druku, kontroli wykrojników czy kolejkowania). Współpraca między CERM i EskoArtwork trwa od lat, nic dziwnego więc, że to na przykładzie tego oprogramowania Delagrange przedstawił zalety używania workflow dla prepressu. Jak tłumaczył, wciąż zmniejszające się wielkości nakładów wymuszają zwiększanie liczby przerabianych przez przygotowalnię prac. W oczywisty sposób zwiększa to coraz bardziej presję na działy prepress i repro, na pracę wydajniejszą, lepszą i przy niższych kosztach. Dlatego warto poświęcić czas na prezentację zintegrowanego systemu przepływu prac, w którym system śledzenia zamówień i akceptacji jest ściśle powiązany z prepressem. Internet i automatyzacja przepływu prac pozwala zmniejszyć liczbę błędów, zwiększyć wydajność, jak również poprawić zyskowność. Imprezę Digiprint i EskoArtwork zakończyła prezentacja Jana De Roecka oraz Ishu Khurany i Stefana Vervaecka na temat trójwymiarowego projektowania opakowań. Projektowanie 3D to więcej niż obietnica ładnego opakowania; pozwala ona zaoferować nową jakość w kontaktach z klientami. Celem pokazu było zarezentowanie nowych możliwości poszerzenia i urozmaicenia usług projektowania, ale również udowodnienie, że nie jest ono trudne i znajduje się w zasięgu możliwości wielu firm. W trakcie interaktywnych pokazów zgromadzeni mogli więc obejrzeć programy i narzędzia do projekowania opakowań w 3D, pracujących w środowisku standardowych programów edytorskich. Opracowanie: Tomasz Krawczak