ProLiner PP30 alternatywą dla branży etykiet papierowych
21 Mar 2011 08:33

Ważną kwestią dla drukarni etykiet pozostanie w najbliższych latach utrzymanie konkurencyjności. Większość firm dąży do uzyskania przewagi konkurencyjnej i chce zapewnić idealną równowagę między jakością i kosztami. Uwzględnienie kwestii dotyczących ochrony środowiska jest konieczne, ale któż chciałby płacić więcej? Tak jak w przypadku innych branż, na naszym rynku działają zarówno liderzy, jak i naśladowcy. Innowacyjność to cecha wyróżniająca czołowe drukarnie, która często przynosi korzyści, ponieważ użytkownicy wybierają takie firmy swych na preferowanych dostawców. Postęp techniczny i przełomowe rozwiązania są powszechne w przypadku rynków wschodzących lub niszowych, lecz jak wygląda sytuacja wysokonakładowej produkcji papierowych etykiet samoprzylepnych? Połączenie wyższej jakości i produktywności Cienki polipropylenowy materiał podkładowy ProLiner PP30 firmy UPM Raflatac ma zmienić reguły gry w branży etykiet papierowych. Produkt ten to nowa alternatywa dla tradycyjnych materiałów typu glassine. Jak twierdzi producent, oferuje on optymalne połączenie wysokiej jakości, niskiego kosztu całkowitego i łatwego recyklingu. ProLiner PP30 gwarantuje wysoką jakość druku, ponieważ nie powoduje pylenia i nie zanieczyszcza maszyn w takim stopniu jak podkłady papierowe. W połączeniu z gładszą warstwą klejącą zapewnia to nie tylko precyzyjniejsze drukowanie po stronie kleju, ale także efekt wyraźniejszego druku. Widoczna jest również znaczna poprawa rozdzielczości i jakości druku w porównaniu z materiałem podkładowym Honey Glassine 65. Wyższa produktywność i oszczędności wynikają z faktu, że rolki folii ProLiner PP30 są o około 20 proc. dłuższe niż rolki materiału Honey Glassine 65 o tej samej średnicy. Zastosowanie cieńszego materiału pozwoliło na produkcję rolek o długości 6000 mb, co ogranicza częstotliwość ich zmian, a tym samym obniża koszty. Co więcej, równomierna grubość ułatwia wykrawanie. Materiał ProLiner PP30 jest o około 20 proc. lżejszy niż produkt HG65, zatem klienci mogą zaoszczędzić proporcjonalną ilość materiału opakowaniowego oraz miejsca w magazynie i porównywalny odsetek kosztów transportu. Neil Fedorowycz, dyrektor ds. segmentu biznesowego Prime, podkreśla: Maszyny pakujące i drukujące są bardzo kosztowne, więc strata czasu oznacza utratę pieniędzy. Materiał ProLiner PP30 jest wytrzymalszy niż produkty typu glassine, co oznacza mniej zerwań wstęgi i krótsze przestoje. Dodatkowo dzięki niższemu ryzyku zerwania wstęgi często można zwiększyć szybkość etykietowania w celu poprawy wydajności. Korzyści finansowe mogą się różnić w zależności od pakowanego produktu, projektu etykiety, stosowanej maszyny drukującej i linii etykietowania. Jednak z naszych doświadczeń wynika, że przy zastosowaniu materiału ProLiner PP30 koszt całkowity jest niższy w każdym przypadku – dodaje Fedorowycz. Kalkulator produktywności potwierdza różnicę Aby ułatwić klientom uzyskanie dokładniejszej prognozy wzrostu produktywności w całym łańcuchu produkcyjnym dzięki ProLiner PP30, firma UPM Raflatac opracowała internetowy kalkulator produktywności dla firm pakujących. To przydatne narzędzie umożliwia wprowadzenie szczegółowych informacji o procesie na linii pakującej oraz wyliczenie korzyści wynikających z rezygnacji z materiału HG65 na rzecz produktu ProLiner PP30. Klient powinien analizować całkowity koszt zastosowania materiałów ProLiner PP30 i Glassine w ramach całego procesu, a nie tylko na podstawie ceny metra kwadratowego, ponieważ cena nie jest kosztem całkowitym – podkreśla Fedorowicz. Rentowny recykling Jak wyjaśnia dyrektor, ProLiner PP30 to odpowiednia alternatywa również ze względu na łatwość recyklingu: Materiał jest mniej energochłonny i łatwiejszy w utylizacji niż recykling materiałów podkładowych PET. W Europie działa wiele firm utylizujących produkty PP, a liczba możliwych zastosowań produktów wykonanych z polipropylenu poddanego recyklingowi jest duża. Aby jeszcze bardziej ułatwić klientom prowadzenie działalności, UPM Raflatac wprowadził program RafCycle™, w ramach którego płaci za materiał ProLiner PP30 dostarczony do zakładów UPM ProFi w Finlandii lub Niemczech. Wynagradzanie klientów za dostarczone odpady zapobiega składowaniu ich na wysypiskach i jest racjonalne ze względu na korzyści finansowe oraz ochronę środowiska – przypomina Fedorowicz. Nowa generacja produktów w branży wysokonakładowych etykiet papierowych Mimo że foliowe materiały podkładowe są od wielu lat dostępne na rynku artykułów typu premium, takich jak napoje czy artykuły toaletowe, dotychczas nie były one wykorzystywane przy wysokonakładowej produkcji etykiet papierowych. Było to spowodowane głównie wysokimi cenami i ekonomią skali. Niedawne inwestycje firmy UPM Raflatac w nową technologię powlekania pozwoliły na opracowanie foliowego materiału podkładowego, który można stosować w produktach papierowych na wielką skalę. Większość firm drukujących i pakujących od początku była świadoma istotnych zalet ProLiner PP30. Jon Lenck, dyrektor ds. segmentu biznesowego VIP, komentuje: Pracujemy już nad wieloma projektami klientów, z których większość to czołowe, innowacyjne drukarnie. Sądzimy, że zainteresowanie materiałem ProLiner PP30 znacznie wzrośnie w najbliższych latach, gdyż większa liczba firm drukujących i pakujących pozna zalety wyższej produktywności. n Opracowano na podstawie materiałów firmy Upm Raflatac