Przełom w zakresie zdatności tworzyw sztucznych do recyklingu
24 Feb 2021 14:34

2 lutego 2021 roku pierwsza cysterna z ropą naftową pozyskaną metodą recyklingu chemicznego z surowców wtórnych firmy Südpack wyjechała z pilotażowego zakładu firmy RECENSO zlokalizowanego w Ennigerloh w rejonie Münster. Celem tej strategicznej współpracy jest pozyskiwanie na skalę przemysłową – z wykorzystaniem technologii firmy CARBOLIQ – surowców z surowców wtórnych, które dotychczas były niezdatne do recyklingu mechanicznego, a w rezultacie zamknięcie kolejnych obiegów w branży opakowań. 

To wyjątkowe wydarzenie, które było sygnałem dla całej branży. Wraz ze swoimi partnerami RECENSO i COUNT firma Südpack pokazała, że surowce wtórne powstające podczas produkcji folii nie są odpadami, lecz mogą być cennymi surowcami.

Dzięki recyklingowi chemicznemu z wielowarstwowych, mieszanych lub zanieczyszczonych laminatów, których utylizacja poprzez recykling mechaniczny była dotychczas niemożliwa, można teraz pozyskiwać cenne chemikalia bazowe, przyczyniając się tym samym do ochrony zasobów. Pozyskane tworzywa sztuczne nadają się z kolei do produkcji folii o wysokiej wydajności, które mogą być wykorzystywane do pakowania produktów o wysokich wymaganiach w zakresie jakości i higieny takich jak żywność.

Firma Südpack, jako wiodący producent tych zaawansowanych technologicznie folii, szczególnie czuje się zobowiązana do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inwestując we współpracę z firmą RECENSO będącą specjalistą w zakresie odzyskiwania surowców, Südpack realizuje długofalową strategię obejmującą udoskonalanie technologii recyklingu chemicznego i upowszechnienie na rynku tej metody jako alternatywy dla klasycznego recyklingu. Umożliwi to zamknięcie obiegów surowców wtórnych i zapewnienie wysokiego poziomu recyklingu w branży opakowań. Ponadto metoda ta w znaczącym stopniu przyczyni się do optymalizacji zarządzania surowcami wtórnymi w firmie Südpack i osiągnięcia ważnego celu, jakim jest neutralność klimatyczna. 

Jesteśmy w firmie Südpack w pełni świadomi naszej odpowiedzialności ekologicznej i społecznej, wiemy też, że to my odpowiadamy za cały cykl życia naszych materiałów opakowaniowych – wyjaśnia Johannes Remmele, udziałowiec firmy Südpack. – Dlatego szczególnie zależy nam na zapewnieniu odpowiedniego recyklingu tych materiałów po ich wykorzystaniu, dzięki czemu w znaczącym stopniu będziemy mogli przyczynić się do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, a także do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2.

Data 2 lutego 2021 roku jest więc przełomowa zarówno dla firmy Südpack oraz jej partnerów, jak i dla całej branży opakowań. Współpraca tych firm ma ostatecznie potwierdzić, że ekologiczne pakowanie może i musi być opłacalne. Z naszego punktu widzenia recykling chemiczny to obiecujący początek, a akceptowana już przez konsumentów na rynku energetycznym metoda bilansu masowego jest możliwa do zastosowania w przypadku wykorzystania produktów pochodzących z recyklingu chemicznego jako surowców w przemysłowym przetwórstwie tworzyw sztucznych – dodaje Johannes Remmele. 

Opracowano na podstawie materiałów firmy SÜDPACK

 

error: Kopiowanie zabronione!