Przemysł i nauka pracują nad opakowaniami na kawę
19 Apr 2019 13:11

Firma Spreafico Automation, czołowy projektant, producent i dostawca systemów do napełniania i pakowania przeznaczonych dla branży kawowej, zawiązał partnerstwo z Katedrą Nauk o Żywności, Żywieniu i Środowisku Uniwersytetu Mediolańskiego, którego celem jest wspólne badanie właściwości samozabezpieczonych kapsułek i wpływu atmosfery ochronnej na czas przydatności kawy do spożycia. To rodzaj obopólnie korzystnej współpracy między środowiskiem akademickim i biznesowym, która może przyczynić się do postępu technologicznego na rynku kawy porcjowanej. 

Uczestnicy: Spreafico Automation i Uniwersytet Mediolański

Na czele zespołu badaczy z Uniwersytetu Mediolańskiego, który uczestniczy w projekcie, stoi profesor Sara Limbo z Katedry Nauk o Żywności, Żywieniu i Środowisku (DeFENS). Celem jest wykorzystanie doświadczenia i wiedzy w pracach nad opakowaniami dla żywności. Dla DeFENS współpraca z sektorem produkcyjnym nie jest niczym nowym; jej naukowcy już wcześniej kierowali projektami, które przyczyniły się do rozwoju technologii oraz, przy okazji, przyniosły korzyści branży przemysłowej. Ze swej strony Spreafico zapewniło platformę niezbędną do prowadzenia badań: w pełni zautomatyzowane urządzenie, które zostało zaprojektowane i zbudowane w fabryce Calolziocorte we włoskim Lecco oraz skonfigurowane zgodnie z potrzebami uniwersyteckiego zespołu. Firma wspiera również projekt finansowo, a w zamian zyskała prawo do wykorzystania wyników badań, które zabezpiecza klauzulami poufności. Spreafico Automation, przedsiębiorstwo o bogatych doświadczeniach w przemyśle, nabywa w ten sposób unikalną wiedzę dotyczącą kapsułek samozabezpieczonych oraz ich zachowania w zależności od typu produktu i różnorodnych warunków stosowania. W praktyce oznacza to, że firma będzie w stanie lepiej zaspokoić potrzeby konsumentów, posiadając bardziej dogłębną niż jej rynkowi konkurenci wiedzę. 

Metody i procedury badawcze

Projekt, który rozpoczął się latem ubiegłego roku, skoncentrował się na kapsułkach samozabezpieczonych, które nie potrzebują zewnętrznego opakowania, ponieważ posiadają wbudowaną barierę wydłużającą czas przydatności produktu do spożycia i są wykorzystywane – tak przez użytkowników indywidualnych, jak i branżę HoReCa – na szeroką skalę w wielu systemach dostępnych na rynku (takich jak Nespresso, A Modo Mio itd.). Ta część sektora kawowego rozwija się w najszybszym tempie w całym świecie zachodnim. Dla przykładu: zgodnie z danymi opublikowanymi w 2017 r. przez firmę badawczą IRI przemysł kapsułek (zarówno samozabezpieczonych, jak i standardowych) zanotował 18,8% roczny przyrost wartościowy i 20% ilościowy, i to wyłącznie na włoskim rynku. 

Prowadzony obecnie projekt przewiduje serię powiązanych badań, co oznacza, że jest nie tylko skomplikowany, ale może również podlegać zmianom w celu dostosowania metody badawczej do jakichkolwiek problemów, które pojawią się w trakcie jego realizacji. Aby w pełni zrozumieć skalę kompleksowości badania, należy podkreślić, że wśród różnych elementów poddanych analizie znajdują się materiały z tworzyw sztucznych wykorzystane do produkcji kapsułek, mieszanki gazów stosowane do osiągnięcia środowiska próżni we wnętrzu kapsuły, typy i cechy używanych maszyn opakowaniowych, a także jakość mielonej kawy, która może mieć istotny wpływ na zachowanie systemu/kapsułki. 

Wstępna faza projektu zawierała analizę porównawczą różnych typów kapsułek dostępnych obecnie na rynku, które zostały przebadane pod kątem parametrów takich jak rodzaj zastosowanych warstw z tworzyw sztucznych, gazy opakowaniowe czy interakcja systemu kawa-kapsułka-otoczenie oraz ich wpływu na zmiany sensoryczne i jakościowe kawy w jednostce czasu.

Celem badania jest zdefiniowanie, w jaki sposób współgranie wymienionych elementów wpływa na jakość produktu końcowego i w rezultacie zapewnienie warunków do produkcji optymalnie zabezpieczonych kapsułek, które będą w stanie zachować aromat produktu przy jednoczesnym maksymalnym wydłużeniu jego przydatności do użycia. 

Oprócz kwestii finansowych i badawczych projekt zajmuje się również innymi aspektami, które mogą być korzystne zarówno dla producentów kawy porcjowanej, jak i dla środowiska. Zrozumienie, w jaki sposób można zoptymalizować fazy napełniania i pakowania, a przy okazji także skład i przygotowanie kapsułki, może mieć pozytywny oddźwięk dla sektora, który – zasadnie lub nie – posądzany jest o promowanie nieekologicznych rozwiązań. Dla przykładu korzystna z punktu widzenia środowiska może być sama redukcja grubości użytych materiałów (bo zmniejsza ilość odpadów) lub zagwarantowanie odpowiedniej atmosfery gazowej w kapsułce (bo zmniejsza ryzyko utraty produktu). Korzyści z badań takich, jakie prowadzą Spreafico oraz DeFENS, mogą zaowocować korzyściami dla wszystkich ogniw łańcucha produkcji i dystrybucji kapsułek. 

Współpraca Spreafico Automation i Uniwersytetu Mediolańskiego była możliwa dzięki wsparciu Gianfranco Zanariniego, właściciela firmy Sepack, która specjalizuje się w montażu linii pakujących dla sektora kawowego. Sepack, wieloletni partner Spreafico Automation, pomógł w zorganizowaniu spotkania między oboma partnerami, a także ma swój wkład w obecne badania – licząc na to, że zapewnią one konkretne korzyści nie tylko zaangażowanym w nie firmom, ale całemu łańcuchowi dostaw.

Na podstawie informacji firmy Spreafico Automation opracował TK

error: Kopiowanie zabronione!