System ERP w zakładzie produkcji opakowań
24 Feb 2021 15:13

W artykule chciałbym określić część bardzo istotnej funkcjonalności, jakiej powinien oczekiwać zakład produkcji opakowań z tektury falistej, zakład produkujący tekturę falistą lub papier, producent opakowań z tektury litej i etykiet. 

Ilustracje do artykułu pochodzą z systemu VoluPack ERP, którego producentem jest Volume Software. Jest to system umożliwiający pracę przedsiębiorstw wielooddziałowych i wielojęzycznych, w tym również w języku polskim. Wśród wielu krajów, w których wdrożony został system, znajduje się również Polska.

Najważniejsze moduły systemu ERP

Zoptymalizowana kalkulacja. Kalkulacja jest kluczowym modułem branżowego systemu ERP. Umożliwia wykonanie dokładnej kalkulacji procesów produkcyjnych zoptymalizowanej na podstawie branżowych standardów FEFCO/ECMA dla opakowań z tektury falistej lub litej. Algorytm kosztorysu dobiera tekturę, maszyny, paletyzację, transport oraz pozostałe procesy produkcyjne pod kątem najkorzystniejszej ścieżki produkcyjnej.

Dla bardziej skomplikowanych opakowań, które są projektowane przez konstruktorów w systemach CAD, kalkulacja wykonywana jest na podstawie wykrojnika. Połączenia z systemami CAD (np. ArtiosCAD lub Picador) umożliwiają pobranie danych o wykrojniku bez konieczności ich ponownego wprowadzania do systemu kalkulacyjnego. Kosztorysant może w dowolnej chwili narzucić dowolny składnik kosztorysu: zmienić podłoże, maszyny, paletyzację, koszty, marże itp.

Zamówienia EDI. Wysoce konfigurowalny system ERP pozwala na dostosowanie procesów, które dokładnie odpowiadają sposobowi pracy zakładu. Dobrym przykładem jest zarządzanie zamówieniami. Dostępnych jest wiele typów zamówień: produkcja na żądanie, produkcja na magazyn wewnętrzny, zamówienie z magazynu itd. Możliwe jest również włączenie wielu opcji zgodnie z potrzebami: przegląd umów z klientami, automatyczne generowanie prognoz zapotrzebowań na surowce do produkcji, zarządzanie nadwyżkami itp.

Zamówienia mogą być również generowane z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych z klientami. VoluPack obsługuje wiele standardów EDI (Electronic Data Interchange).

Dla każdego zlecenia tworzony jest plik produkcyjny. Pozwala to na pełne śledzenie produkcji, od zamówienia do kalkulacji poprodukcyjnej. Edycja pliku produkcyjnego w formie drukowanej lub PDF jest dostosowywana do potrzeb użytkownika. To samo dotyczy wszystkich dokumentów produkowanych przez ERP: są one projektowane zgodnie ze specyfikacją klienta.

Zdolność do integracji. Jedną z kluczowych cech, decydujących o wybraniu systemu, jest posiadanie przez niego własnego API, a więc zdolności integracji z innymi systemami. Istotne jest, w jakim zakresie funkcjonalnym API systemu jest dostępne, czy posiada dokumentację i czy istnieją konkretne przykłady integracji. Często zamiast API system może posiadać webserwis, który może być prostszy w użyciu. W przypadku drukarń opakowaniowych ważne są możliwości integracyjne z innym oprogramowaniem wykorzystywanym w branży. VoluPack jest zintegrowany z ArtiosCAD, Picador, IMP, PC-Topp, OM Partners i in.

Harmonogramowanie, produkcja i rozliczenie kosztów. Dla przetwórców tektury planowanie w systemie VoluPack odbywa się poprzez moduł Direct Planning. Dla firm posiadających tekturnice oferujemy dodatkowo integrację z systemem PC TOPP lub OM Partners.

Zarządzanie produkcją obejmuje szeroką funkcjonalność: śledzenie czasu produkcji, raporty zużycia materiałów, raporty produkcji, śledzenie zużycia rolek, śledzenie podwykonawstwa oraz nieodzowne wykorzystanie kodów kreskowych.

Gromadzenie informacji o produkcji pozwala na aktualizację harmonogramu w czasie rzeczywistym. Na podstawie zarejestrowanych działań produkcyjnych także dostarcza danych do obliczenia różnicy pomiędzy kosztem planowanym i rzeczywistym.

Zarządzanie zapasami. VoluPack ERP pozwala na zarządzanie zapasami surowców i wyrobów gotowych, aktualnymi lub prognozowanymi, zgodnie z Państwa wymaganiami. Ma kilka metod wyceny stanów magazynowych. Moduł wykorzystujący czytniki kodów kreskowych umożliwia sprawne wprowadzanie danych do dokumentów magazynowych.

Logistyka. Moduł logistyczny umożliwia minimalizację wielkości stanów magazynowych, a użycie zaawansowanych funkcjonalności kompletowania palet z nieodzow- nym skanowaniem kodów kreskowych pozwala na terminową realizację dostaw.

Fakturowanie. Proces fakturowania jest zautomatyzowany: nie wymaga ponownego wprowadzania danych. Szablony faktur są w pełni konfigurowalne, zaś same dokumenty mogą być automatycznie wysyłane do klientów w postaci pliku PDF lub zgodnie z protokołem EDI. Wpisy na fakturze są również automatycznie przenoszone do wybranego przez Państwa systemu finansowo-księgowego.

Bogusław Lichoński

VOLUME SOFTWARE

PRINT SOFTWARE SOLUTIONS

 

error: Kopiowanie zabronione!