Techniczna kalkulacja etykiet w 10 krokach
24 Feb 2021 15:12

27 stycznia br. firma SISTRADE Software Consulting, dostawca systemów informatycznych dla poligrafii, zorganizowała webinarium zatytułowane „Techniczna kalkulacja etykiet – zwróć uwagę na szczegóły”. Veslava Valentinovic w swej prezentacji skoncentrowała się na technicznych wyzwaniach związanych z definicją danych produkcyjnych oraz ze znaczeniem kalkulacji dla firm zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem etykiet.

Obszar druku etykiet wyróżnia się na tle całej branży poligraficznej, bo kładzie szczególny nacisk na dane techniczne z parametryzacją kalkulacji według rodzaju produktu oraz na kontrolę produkcji w czasie rzeczywistym. To specyficzny obszar – również dla producentów dedykowanego mu oprogramowania. Różnorodność zleceń, szybka rotacja, konieczność pełnej zgodności ze standardami klientów z wymagających branż – takich jak spożywcza czy farmaceutyczna – wpływają na dużą złożoność procesów i konieczność skrócenia do minimum czasów reakcji. Należy to brać pod uwagę od samego początku, czyli od etapu kalkulacji – rozpoczęła Veslava Valentinovic.

Z tego powodu w systemie Sistrade MIS|ERP „zaszyto” jako jedną z ciekawszych opcji moduł kalkulacyjny zaprojektowany specjalnie dla procesu druku etykiet, który błyskawicznie uwzględnia w kosztorysie dane klienta, rodzaj produktu, techniczne informacje o produkcie, symuluje dodatkowe nakłady, nadaje marże, analizuje współczyn- niki finansowe kalkulacji oraz wysyła ofertę do klienta przez system.

To system proponuje najekonomiczniejszy ciąg technologiczny wykonania etykiety według zadanych parametrów. Mianowicie tworzy kombinacje dostępnych maszyn drukujących, dostępnych cylindrów drukowych o różnych raportach, podłoży drukujących, przeszukuje bazę wykrojników, układa etykiety w różnoraki sposób na formie drukowej. Wszystko po to, aby finalnie przedstawić najefektywniejszy i najtańszy ciąg technologiczny.

SISTRADE traktuje moduł kalkulacji, który pozwala uwzględnić każdorazowo stopień skomplikowania zlecenia i poszczególnych etapów jego realizacji, jako absolutny punkt wyjścia („punkt 0”) przy budowaniu systemów informatycznych dla swych klientów. Aby zagwarantować, że taka kalkulacja jest nie tylko szczegółowa, ale również sprawnie i szybko opracowana, SISTRADE podzieliła ją na 10 etapów: począwszy od momentu przesłania informacji od klienta do chwili odesłania jej z powrotem w celu akceptacji zamówienia. 

Pierwszym etapem jest wprowadzenie do systemu danych ogólnych klientów, informacji o produkcie, jego nakładzie oraz szczegółów otrzymanego zapytania ofertowego, a następnie automatyczne rozpoczęcie ich wewnątrzsystemowego obiegu. Niektóre z głównych aspektów szczegółowej estymacji, o których warto wspomnieć, to: dobór farb (CMYK, Pantone), lakierów, klejów oraz zarządzanie i zastosowanie wykrojników (zarządzanie dystorsją, odstępami między etykietami, kątami ostrzy wykrojnika, a także monitorowanie stopnia ich zużycia) oraz tłoczenie lub sitodruk. Nie mniej ważne są szczegółowe informacje na temat narzędzi i materiałów używanych do druku etykiet, jak również możliwość symulacji różnych scenariuszy realizacji zlecenia. W tym ostatnim przypadku system automatycznie sprawdza dostępne maszyny i sugeruje wybór konkretnych urządzeń ze względu na ich techniczne dopasowanie do zlecenia, wyświetla kosztorys dla każdej kombinacji scenariuszy produkcji, naturalnie pozostawiając ostateczny wybór klientowi. Na innych etapach kosztorysowania system uwzględnia również pozostałe etapy produkcji, takie jak prepress, przewijanie lub wykańczanie, automatycznie obliczając szacowany koszt i czas realizacji zlecenia na każdym z nich. 

Po uwzględnieniu wszystkich danych system dokonuje analizy kosztowej zlecenia, symulując różne scenariusze, w których zmiennymi są maszyny, wykrojniki, cylindry i surowce. System wykonuje wiele kombinacji, prezentując warianty najbardziej ekonomiczne, z uwzględnieniem różnych technologii druku oraz dodatkowych operacji powiązanych z daną technologią takich jak prepress, przewijanie, pakowanie itp.

Ideą systemu jest oszczędzenie czasu i wysiłku drukarzy. To rozwiązanie szybsze od innych dostępnych na rynku, zapewniające wartość dodaną w postaci skrócenia czasu obsługi klienta – wyjaśniała V. Valentinovic.

Etap kosztorysowania kończy wewnętrzny obieg kalkulacji przed wysyłką do klienta, pozwalający na weryfikację danych produkcyjnych. 

Kalkulacja Sistrade spełnia potrzebę oferowania najlepszej jakości za najniższą możliwą cenę, zapewniając szczegółowy kosztorys każdego etapu i umożliwiając symulowanie różnych nakładów w najprostszy możliwy sposób.

W uzupełnieniu tematu kosztorysowania Veslava Valentinovic opowiedziała również o tym, jak definiuje się dane techniczne etykiet oraz jak i gdzie są one przechowywane, przechodząc następnie do kwestii Procesu Graficznego, Arkusza Danych Technicznych (jako głównego repozytorium danych zawierającego wszystkie informacje niezbędne do inteligentnej produkcji) i Cyfrowego Zlecenia Roboczego, które są ze sobą powiązane. Oznacza to, że arkusz danych technicznych z dobrze zdefiniowanymi wszystkimi szczegółami technicznymi przekłada się na dobrze przygotowany i w pełni zintegrowany proces produkcyjny, w którym identyfikowalność produktu końcowego jest pełna i obejmuje wszystkie etapy jego powstawania oraz produkcji. 

Tomasz Krawczak

 

error: Kopiowanie zabronione!