Zrównoważone cele europejskich producentów szkła 
17 Dec 2019 07:29

Europejski przemysł szklany ogłosił program „Close the Glass Loop” (w wolnym tłumaczeniu „Zamykanie obiegu szkła”), którego celem jest przyspieszenie tempa zbiórki pojemników szklanych i osiągnięcie do 2030 roku 90% poziomu ich recyklingu. Ten ruch to proaktywna odpowiedź na nowe prawodawstwo unijne, mające na celu zwiększenie recyklingu szkła netto do poziomu 75% w 2030 r. 

Obecnie ponad 76% opakowań szklanych na europejskim rynku jest zbieranych w systemie recyklingu „bottle to bottle” (w którym odpady po opakowaniach szklanych są przetwarzane w nowe, wysokiej jakości opakowania o klasie nie gorszej niż opakowania pierwotne, z których powstał odpad). 

Na uruchomienie programu „Close the Glass Loop” i ustalony poziom recyklingu jednomyślnie zgodzili się prezesi czołowych spółek na rynku; program będzie dopracowywany w nadchodzących miesiącach z partnerami z łańcuchów dostaw, a wstępne rozmowy na ten temat już trwają. Oficjalne uruchomienie platformy ma nastąpić w czerwcu 2020 r. 

Naszym celem jest ciągłe podnoszenie referencji opakowań szklanych, które dostarczamy naszym klientom i konsumentom, w zakresie zrównoważonego rozwoju – powiedział prezes FEVE Michel Giannuzzi. – Z dumą stoimy na czele inicjatywy branżowej „Close the Glass Loop”, która przyniesie konkretne korzyści tak rynkowi, jak i całej planecie; to nasze wezwanie do działania w kwestii opracowania ambitnego planu akcji na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym dla szkła. 

Celem inicjatywy jest skupienie firm zajmujących się zbieraniem i recyklingiem odpadów szklanych w jednej, powszechnej europejskiej platformie, tak by zlikwidować nieszczelności systemu zbiórki oraz poprawić jakość zrecyklowanego surowca (stłuczki), a w efekcie być w stanie realizować w pełni koncepcję recyklingu „butelka do butelki”. FEVE dowodzi, że zwiększenie dostępności stłuczki wysokiej jakości będzie oznaczało podniesienie wydajności i oszczędności procesów produkcyjnych oraz zapewni dostępność doskonałego, bezpiecznego i w pełni recyklowalnego materiału opakowaniowego. 

Wszystko zaczyna się od zbiórki. Program „Close the Glass Loop” będzie się koncentrował na zwiększeniu jej skali oraz angażowaniu możliwie jak największej liczby międzynarodowych i krajowych partnerów w Europie, od władz miejskich po przetwórców szkła i klientów, by wcielali w życie zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów obowiązujące w krajach UE. 

Jeśli chcemy odnieść sukces, musimy pracować lokalnie w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej, dzieląc się najlepszymi praktykami oraz ambicjami za pośrednictwem europejskiej platformy. Nie wierzymy w jeden jedyny europejski model zbiórki szkła, ale wierzymy we wspólne cele – podkreślił Michel Giannuzzi. 

Jesteśmy dumni ze stworzenia fundamentów tak ambitnego programu, który jest silnie wspierany przez naszych członków i doskonale dopełnia Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz „Zielony Ład dla Europy” Komisji Europejskiej – dodała Adeline Farrelly, sekretarz generalna FEVE. 

Na podstawie materiałów FEVE opracował TK