Avery Dennison opracował technologię „czystego” etykietowania szklanych pojemników
7 Oct 2015 08:19

Podczas targów Labelexpo Europe 2015 (29 września – 2 października) firma Avery Dennison pokazała własną technologię etykietowania, która umożliwia czyste oddzielenie samoprzylepnych etykiet od kawałków szkła, a tym samym upraszcza jego odzyskiwanie.

Usuwanie samoprzylepnych etykiet z jednorazowych butelek w procesie recyklingu szkła bywa dużym wyzwaniem i wpływa negatywnie zarówno na jakość, jak i dostępność recyklatu. Materiały Avery Dennison Glass Recykling wykorzystują technologię klejenia, która pozwala na rozwiązanie tych problemów, ale nie wpływa negatywnie na wygląd produktu na półce sklepowej.

„Avery Dennison zdaje sobie sprawę, że recykling odpadów pochodzących od klienta końcowego stanowi jeden z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju w opakowalnictwie” - skomentował Vladimir Tyulpin, dyrektor ds. rozwoju biznesu i produktów w Avery Dennison Materials Group Europe. „Właściciele marek palą się, by uczynić swe opakowania bardziej ekologicznymi oraz włączyć się w obiegowe gospodarowanie materiałami. Takie inicjatywy są ważne i mogą pomóc przedsiębiorstwom odróżnić się od konkurencji, zapewniając pozytywny odbiór marki.”

Materiały Avery Dennison Glass Recycling wykorzystują unikalny „odłączalny” klej, który opracowano z myślą o uproszczeniu oddzielania etykiety od powierzchni butelki w trakcie recyklingu szkła. Wdrożenie nowego procesu i materiału jest bezproblemowe i nie wymaga inwestycji w nowe wyposażenie lub zmian na liniach etykietujących.

W przypadku butelek jednorazowych nawet 74% butelek trafiających do recyklingu jest zanieczyszczonych niepożądanym materiałem etykietowym. Co więcej, z każdej tony szklanej stłuczki, która zostaje poddana recyklingowi, nawet 40 kg trafia na wysypiska śmieci ze względu na niedokładne oddzielenie etykiet od szkła. Jak przekonuje Avery Dennison, zastosowanie jego rozwiązania może zmniejszyć tę ilość do 1,5 kg na tonę oraz ograniczyć zanieczyszczenie stłuczki pozostałościami etykiet do 2% (w porównaniu ze wspomnianymi 74%).

Na podstawie informacji firmy Avery Dennison opracował TK