BASF wdraża w życie projekt „chem-cyklingu”
13 Dec 2018 11:22

Koncern BASF uruchamia pionierski projekt o nazwie ChemCycling (chemiczny recykling). To innowacyjna metoda ponownego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych, które obecnie nie są uważane za materiał nadający się do odzysku, takich jak przemieszane lub nieoczyszczone plastiki. W zależności od regionu takie resztki albo trafiają na wysypiska śmieci, albo są poddawane procesom spalania w celu odzysku części energii. Ale recykling chemiczny zapewnia alternatywę dla tego typu działań; dzięki wykorzystaniu procesów termochemicznych takie tworzywa można użyć do produkcji gazu syntezowego (syngazu) lub płynnego oleju, te zaś mogą zastąpić – choćby częściowo – surowce kopalne wykorzystywane w procesach produkcyjnych BASF.

BASF pochwalił się właśnie pierwszymi produktami stworzonymi w oparciu o przetworzone chemicznie odpady tworzywowe, i tym samym stał się jednym ze światowych pionierów w tym zakresie. „Odpowiedzialne wykorzystanie plastików ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania globalnego problemu odpadów. Dotyczy to zarówno firm, jak i instytucji oraz konsumentów. Dzięki zastosowaniu recyklingu chemicznego chcemy przyczynić się do ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych” - powiedział dr Martin Brudermüller, prezes zarządu i główny dyrektor ds. technologii w BASF. „Projekt ChemCycling pozwala nam zamienić odpady plastikowe w surowiec. W ten sposób zapewniamy korzyści środowisku, społeczeństwom i gospodarce. Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy ściśle nad stworzeniem działającego modelu cyrkularnego łańcucha wartości”. Wspomniani partnerzy to klienci firmy BASF oraz firmy zajmujące się gospodarką odpadami, wdrażaniem nowych technologii i produkcją opakowań.

Od odpadów do opakowań na ser i części do lodówek

Firma BASF, wspólnie z 10 klientami z różnych sektorów przemysłu, zajmuje się obecnie produkcją pilotażową w ramach projektu ChemCycling, wytwarzając m.in. opakowania na ser mozzarella, części do lodówek oraz panele izolacyjne. Praktyka pokazuje, że otrzymane w ten sposób surowce spełniają wysokie wymogi jakości i standardy higieny – oczekiwane m.in. przez producentów opakowań – i mają dokładnie takie same własności, jak te wykonane z zasobów kopalnych. Stefan Gräter, szef projektu ChemCycling w BASF, dostrzega jego ogromny potencjał: „Ta nowa metoda recyklingu zapewnia możliwości rozwoju innowacyjnych modeli biznesu nam i naszym klientom, którzy już teraz przykładają ogromną wagę do produktów i opakowań wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, ale nie mogą lub nie chcą iść na kompromisy, gdy chodzi o jakość”. Kolejnym krokiem firmy BASF ma być wprowadzenie produktów otrzymanych w procesach recyklingu chemicznego na rynek.

BASF Verbund zapewnia doskonałe warunki dla ChemCycling

W pierwszym etapie łańcucha produkcji BASF wykorzystuje olej otrzymany z plastikowych odpadów w procesie przetwórczym realizowanym w ramach autorskiej koncepcji Verbund. Firma otrzymuje plastikowy wsad od swego partnera, firmy Recenso z Niemiec. Jako alternatywę można w tym celu wykorzystać syngas, również pozyskiwany z odpadów. Pierwsza partia oleju trafiła do instalacji krakingu parowego w fabryce BASF w Ludwigshafen w październiku br. Kraking parowy to pierwszy etap produkcji; w jego trakcie następuje rozbicie struktury chemicznej surowca w temperaturach ok. 850 stopni Celsjusza; w ten sposób pozyskuje się przede wszystkim etylen i propylen, podstawowe polimery wykorzystywane przez BASF do produkcji różnych produktów chemicznych. Klienci mogą sami określić, jaki procent uzyskanych w procesie chemicznego recyklingu ma wchodzić w skład końcowego produktu.

Wyzwania technologiczne i prawne

Rynki i społeczeństwa oczekują od przemysłu konstruktywnych rozwiązań problemu odpadów z tworzyw sztucznych. Chemiczny recykling to innowacyjne uzupełnienie innych procesów recyklingu i zarządzania odpadami. „Potrzebujemy szerokiej gamy metod odzysku odpadów plastikowych, jako że nie każda z nich jest odpowiednia lub możliwa do zastosowania dla konkretnego produktu. Pierwszym wyborem powinno być zawsze takie rozwiązanie, które najlepiej radzi sobie w Ocenie cyklu życia (LCA)” - wyjaśnia Andreas Kicherer, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w BASF.

Ale trzeba pamiętać, że zanim projekt będzie nadawał się do rynkowego debiutu, musi spełnić wcześniej spełnienie określone wymogi technologiczne i prawne. Dlatego istniejące obecnie technologie służące do przetwarzania odpadów plastikowych w surowce z odzysku, takie jak olej popirolityczny lub syngaz, muszą być nadal rozwijane dla zagwarantowania ich najwyższej jakości. Co więcej na skalę ich zastosowania w praktyce będą miały wpływ typowe dla każdego regionu wymogi prawne.

Na podstawie informacji BASF opracował TK