Biotworzywa kluczowe dla uwolnienia potencjału Europy
10 Nov 2015 10:40

10. Europejska Konferencja o Biotworzywach, która odbyła się w dniach 5-6 listopada 2015 r. w Berlinie, przyciągnęła ponad 350 przedstawicieli przemysłu, polityki, instytutów badawczo-rozwojowych i mediów. W kluczowym wystąpieniu Reinhard Büscher, szef działu chemikaliów w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, podkreślił konieczność promocji bioproduktów w Unii Europejskiej dla uwolnienia potencjału Europy w zakresie gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby: „Potrzebujemy jasnych, harmonijnych standardów definiujących granice zrównoważonego rozwoju i ułatwiających wysokojakościowy recykling, który stanowi klucz do stworzenia silnej, opartej na biotworzywach gospodarki cyrkularnej”.

Otwierając konferencję François de Bie. przewodniczący organizacji European Bioplastics (EUBP), podkreślił osiągnięcia i niezwykły rozwój przemysłu biotworzyw w ostatniej dekadzie, jednego z najbardziej innowacyjnych i ekscytujących sektorów europejskiej bioekonomii: „Dziesięć lat temu biotworzywa były jeszcze frazesem. Dzisiaj mój syn Olivier uczy się w szkole o korzyściach zapewnianych przez bioprodukty. Zrozumienie i świadomość naszego wpływu na środowisko rośnie, a biotworzywa stanowią centrum tej zmiany”.

Uczestnicy konferencji z niecierpliwością oczekiwali na prezentację najświeższych tegorocznych danych rynkowych, które podczas sesji pierwszego dnia przedstawił Hasso von Pogrell, dyrektor zarządzający EUBP. „Pozytywny trend obserwowany w ostatnich 10 latach utrzymuje się. Zgodnie z najnowszymi danymi rynkowymi globalny poziom produkcji biotworzyw wzrośnie średniookresowo o ponad 350%, z około 1,7 mln ton w 2014 do 7,8 mln ton w 2019 r.” - powiedział von Pogrell. Ta informacja znalazła potwierdzenie w kilku prezentacjach wygłoszonych w trakcie konferencji przez przedstawicieli wielkich przedsiębiorstw wykorzystujących biotworzywa, m.in. IKEA oraz Marks&Spencer. „Do 2020 r. wykorzystywane przez nas tworzywa będą w 100% pochodzić z odzysku i recyklingu” - podkreślił Per Stoltz z IKEA.

Zdobywcami dorocznych nagród czasopisma bioplastics MAGAZINE (Annual Bioplastics Award) zostały firmy Mitsubishi Chemicals oraz Sharp za pierwszy w historii przypadek wykorzystania biotworzywa (a konkretnie tworzywa konstrukcyjnego DURABIO) do stworzenia przedniego panelu telefonu komórkowego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 200 firm z 29 krajów, którzy mieli okazję nawiązać kontakty i dowiedzieć się o najnowszych odkryciach i trendach w przemyśle biotworzyw w Europie. 24 firmy wykorzystały towarzyszącą spotkaniu wystawę do prezentacji szerokiej gamy swych produktów, materiałów oraz aplikacji.

Na podstawie informacji serwisu PackagingEurope opracował TK