Blisko 74% poziom recyklingu w Europie w 2020 r.
16 Jul 2021 12:02

Europejski łańcuch wartości w sektorze papierniczym osiągnął poziom wyznaczony jeszcze w 2016 r., co oznacza, że w 2020 r. do strumienia recyklingu trafiło 73,9% całego papieru zużytego na kontynencie. W porównaniu z 2019 r. był to znaczący przyrost, a względem czasów z przełomu stuleci poziom odzysku papieru wzrósł aż o 40%.

Ze względu na pandemię koronawirusa skala zużycia papieru i tektury w Europie w roku ubiegłym była mniejsza i przyczyniła się do spadku ilości odpadów trafiających do systemów zbiórki, choć europejski przemysł papierniczy utrzymał stały poziom dostaw. Pandemia pokazała, jak ważna dla utrzymania modelu gospodarki obiegu zamkniętego – w tym recyklingu papieru - jest podtrzymanie ciągłości zbiórki. Stało się to szczególnie widoczne przez pryzmat kluczowej roli zbiórki papieru dla produkcji opakowań i produktów higienicznych w pierwszej połowie 2020 r.

Zbiórka papieru i tektury do recyklingu w 2020 r. sięgnęła poziomu 56 mln ton, zaś zużycie tych surowców spadło do 75,8 mln ton w 27 krajach UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Tym należy tłumaczyć dalszy wzrost współczynnika recyklingu.

Annick Carpentier, dyrektor generalna Sojuszu na rzecz Środowiska Producentów Opakowań Kartonowych do Napojów (ACE) oraz przewodnicząca Europejskiej Rady Recyklingu Papieru (EPRC) stwierdziła: Osiągnięcie wyznaczonego przez nas celu 74% poziomu recyklingu pokazuje, że łańcuch wartości papieru i tektury z powagą podchodzi do swojej roli wzorca dla obiegu zamkniętego i że takim pozostanie.

Opracowano na podstawie informacji EPRC

error: Kopiowanie zabronione!