Bobst i WIFAG-Polytype rozpoczęły negocjacje dotyczące akwizycji
4 Apr 2016 12:24

Dwie szwajcarskie firmy – Bobst Group i WIFAG-Polytype Group – rozpoczęły negocjacje na temat potencjalnego przejęcia aktywności związanej z technologią powlekania WIFAG-Polytype w ramach strategii Bobsta zakładającej dynamizowanie i nieustanne rozszerzanie portfolio produktów. Dzięki tej akwizycji Bobst mógłby kontynuować rozwój swojej działalności w dziedzinie technologii powlekania na arenie międzynarodowej.
Proponowana transakcja będzie podlegała ustaleniom końcowego porozumienia między stronami i powinna zostać sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2016. Po podpisaniu porozumienia będzie jednak jeszcze wymagała ustalenia zgodności z odpowiednimi uregulowaniami i spełnienia innych ewentualnych warunków.

Na podstawie World Press Online opracowała IZ