BOBST uruchamia platformę BOBST Connect
30 Jun 2022 14:39

Firma BOBST ogłosiła uruchomienie pierwszego planu abonamentowego BOBST Connect, platformy zorientowanej na użytkownika, która włącza przetwórców i właścicieli marek do cyfrowego i zautomatyzowanego przepływu pracy, dając im pełną widoczność i kontrolę nad procesem produkcji.

Nowy pakiet - BOBST Connect Essential – będzie dostępny od 1 lipca 2022 roku i zaoferuje wiele cech i funkcjonalności, pomagając klientom w optymalizacji produkcji opakowań. Łącząc różne etapy procesu, BOBST Connect poprawia efektywność, kontrolę i dostęp do danych, rozwijając jakość i produktywność w całym łańcuchu wartości.

BOBST Connect Essential zawiera kompleksowe rozwiązanie cyfrowe, potężny zestaw danych i narzędzi cyfrowych połączone w jedną w pełni zintegrowaną platformę, oddając potencjał i wiedzę BOBST w ręce swych użytkowników. Jako żywa platforma będzie ona stale ewoluować, wzbogacając się o nowe funkcjonalności, nowe urządzenia i więcej danych. BOBST Connect może bezpośrednio łączyć się z istniejącymi systemami i platformami klientów oraz integruje się z aplikacjami w chmurze stron trzecich w całym łańcuchu wartości, gwarantując bezproblemowe działanie. BOBST Connect jest umieszczony w środowisku, którego bezpieczeństwo poświadcza certyfikat ISO 27001, co daje całkowitą pewność bezpieczeństwa i prywatności danych.

W dzisiejszym środowisku opakowaniowym dane stały się królem i mogą zapewnić znaczącą przewagę konkurencyjną - powiedział Léonard Badet, dyrektor ds. technologii w BOBST. BOBST Connect pomaga klientom wykorzystać bogactwo danych produkowanych przez ich maszyny, zapewniając wgląd i szereg rozwiązań, które mogą odblokować postęp w zakresie efektywności, jakości i wydajności.

Cechy i funkcjonalności

Podstawowy pakiet rozwiązań, BOBST Connect Essential, oferuje wiele cech i funkcjonalności, wspomagając użytkowników przy optymalizacji produkcji opakowań na każdym etapie. Obejmują one:

- Dokładne dane dotyczące wydajności: dzięki BOBST Connect użytkownicy mają dostęp do szybkiego podglądu statusu i stanu maszyny, alertów o błędach oraz aktualnej wydajności produkcji. Pakiet może pokazać użytkownikom, w jaki sposób różne aspekty OEE (Całkowitej Efektywności Wyposażenia) wpływają na produkcję oraz pomóc w identyfikacji i eliminacji strat.

- Wskaźniki postępu: BOBST Connect uwidacznia różnicę między szacowanymi i rzeczywistymi czasami realizacji każdego zadania, umożliwiając operatorom i kierownikom drukarni szybką reakcję w najbardziej odpowiednim czasie;

- Raportowanie: BOBST Connect dostarcza bieżące i interaktywne raporty, które mogą być wykorzystane do identyfikacji, przeglądu i śledzenia trendów. Raporty pokazują przyczyny przestojów maszyn.

- Zdalna pomoc o wysokim priorytecie: BOBST Connect umożliwia zdalne połączenie z maszyną klienta. Usługa ta pozwala klientom – wspólnie ze specjalistami BOBST ds. obsługi technicznej - dostęp do strumieniowej transmisji wideo AR w celu szybszego rozwiązywania problemów. Szacuje się, że około 80% kłopotów z elektryką można rozwiązać dzięki kontaktowi online. Wykorzystanie strumieniowej transmisji wideo umożliwia także wyjaśnianie problemów z mechaniką. Za pośrednictwem BOBST Connect serwisanci mogą szybko zdiagnozować problemy na podstawie danych przeszłych i bieżących.

BOBST Connect jest integralną częścią wizji BOBST, która kształtuje przyszłość świata opakowań w oparciu o cztery kamienie węgielne - łączność, cyfryzację, automatyzację i zrównoważony rozwój.

W BOBST pomagamy włączać naszych klientów do zdigitalizowanego i zautomatyzowanego przepływu pracy, a jednocześnie zapewniamy najlepsze w swojej klasie maszyny i wspaniały serwis - powiedział Raphael Indermühle, szef działu zajmującego się serwisem i wydajnością. BOBST Connect osiąga to wszystko i oddaje w ręce klientów pełną kontrolę nad ich procesem produkcyjnym. Co więcej, BOBST Connect będzie stale ewoluował w miarę dodawania nowych rozwiązań, co oznacza, że potencjalna przewaga konkurencyjna będzie po prostu rosła.

Opracowano na podstawie informacji firmy BOBST