BSC Drukarnia Opakowań poprawiła wyniki
20 Nov 2014 10:09

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A., poznański producent opakowań z tektury i papieru, wypracował w trzecim kwartale bieżącego roku 42,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 11 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk operacyjny i EBITDA wzrosły odpowiednio do wartości 6,0 i 8,7 mln zł, osiągając tym samym dynamikę na poziomie kolejno 16 i 18 proc.

Trzeci kwartał 2014 roku okazał się dla spółki lepszy od tego z 2013 roku. EBITDA wzrosła o ponad 1,3 mln zł, wynik netto nieco mniej - o 0,1 mln zł, za sprawą wyższych kosztów amortyzacji. Grupa poprawia także swoją sprzedaż do wielu czołowych klientów. Rozpoczęła m.in. realizację kontraktu z grupą Mondelez. Spadek zobowiązań o ponad 4 mln zł to głównie efekt spłat rat kredytowych.

Po trzech kwartałach 2014 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 122 157 tys. zł i były wyższe o 7 proc. względem uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (114 055 tys. zł). Zysk operacyjny osiągnął wartość 18 039 tys. zł, natomiast zysk netto został wypracowany na poziomie 15 061 tys. zł.

„Ostatnie trzy kwartały 2014 roku były bardzo dobrym okresem dla BSC Drukarni Opakowań. Zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży, co oczywiście przełożyło się na większe zyski. Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię, dzięki czemu spółka systematycznie się rozwija, a prognozy na najbliższe miesiące są równie optymistyczne” - mówi Janusz Schwark, prezes BSC Drukarnia Opakowań S.A.

W trzecim kwartale 2014 r. marża operacyjna poprawiła się nieznacznie, zaś marża EBITDA poprawiła się o 1,7 proc. i przez cały 2014 rok utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Źródło: portalspozywczy.pl