BSC konsekwentnie notuje wzrosty sprzedaży
1 Sep 2014 11:24

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A., poznański producent opakowań z tektury i papieru, podsumował I półrocze 2014 roku. Dane z raportu wskazują na konsekwentny, 5 proc. wzrost sprzedaży z przychodów Grupy, w stosunku do adekwatnego półrocza 2013 roku. Jest to głównie wynikiem wzrostu eksportu, którego dynamika osiągnęła ok. 15%. Odnotowano również przyrost wartości EBITDA, zysku operacyjnego i zysku netto odpowiednio o 16%, 19% i 18%.

W I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży poznańskiej spółki wyniosły 79 567 tys. zł, wzrastając tym samym o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 16 583 tys. zł, zysk operacyjny 11 995 tys. zł, natomiast zysk netto 10 179 tys. zł.

„Grupa kolejny już kwartał z rzędu uzyskała wzrost przychodów ze sprzedaży, co świadczy o stabilności, rzetelnie realizowanej strategii oraz prawidłowo prowadzonej polityce sprzedażowej” – twierdzi Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów i usług BSC Drukarnia Opakowań S.A. mają branże kosmetyczna (37 696 tys. zł) oraz spożywcza (33 672 tys. zł).

BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu, jak i zagranicznemu. Planuje również intensyfikację działań w obszarze opakowań farmaceutycznych oraz w dalszym ciągu rozszerza swoje zainteresowania o mniejsze, perspektywiczne drukarnie. Spółka stale inwestuje także w rozwój własnych mocy produkcyjnych.

Źródło: BSC Drukarnia Opakowań