CCE International powróci w 2023
24 Nov 2022 14:47

6. Międzynarodowa Wystawa Branży Tektury Falistej i Pudełek Składanych, CCE International, powróci do Monachium w dniach 14-16 marca 2023 r. Jedyne targi branżowe skierowane do producentów i przetwórców tektury falistej i litej, CCE International cieszą się dużym zainteresowaniem ekspertów. Impreza ponownie odbędzie się w formule 3 w 1, wspólnie z wystawami InPrint Munich oraz ICE Europe, czołowymi międzynarodowymi targami poświęconymi przetwórstwu materiałów giętkich i rolowych.

Sytuacja pandemiczna i polityczna, z którą boryka się przemysł, stawia firmy działające w sektorze tektury w obiecującej, choć trudnej pozycji. Z jednej strony wysokie ceny surowców, energii i logistyki stanowią poważne wyzwanie dla branży, z drugiej tektura falista stale zyskuje na popularności. Handel internetowy bije rekordy; również trwająca debata na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego daje podstawy do optymizmu w sprawie przyszłości branży. Co więcej, postępy w cyfryzacji zapewniają sektorowi dodatkowe szanse i możliwości.

Przy stale postępującym rozwoju technologicznym maszyn, procesów i systemów w produkcji i przetwórstwie tektury falistej i litej cyfryzacja stała się w ostatniej dekadzie głównym motorem napędowym branży. CCE International to ważna platforma, która pomaga dotrzeć do swych dedykowanych odbiorców producentom materiałów, maszyn, technologii i akcesoriów. Ta wystawa stanowi wartościowe miejsce do wspierania innowacji poprzez oparty na wiedzy kontakt między producentami i użytkownikami nowych aplikacji - stwierdza Patrick Herman, dyrektor ds. imprez z zakresu przetwórstwa, papieru i druku w firmie Mack-Brooks Exhibitions. Dzięki wyjątkowej koncentracji na tekturze falistej i pudełkach składanych CCE International ugruntowało swoją pozycję jako wiodące miejsce spotkań w Europie przeznaczone dla tego specjalistycznego sektora przemysłu - dodaje.
Silny skład
Swój udział w wystawie potwierdzili dostawcy maszyn i wyposażenia do produkcji i przetwórstwa tektury falistej i litej, tacy jak: Baysek Machines, Bahmüller GmbH, Koenig & Bauer AG, Kolbus GmbH & Co. KG, Sun Automation Group, EFI - Electronics for Imaging GmbH, HP PageWide Industrial Corrugated i wielu innych. Co więcej kluczowi gracze z sektora druku – m.in. Xaar plc, Meteor Inkjet Ltd, Seiko Instruments GmbH, People and Technology, Siegwerk Druckfraben AG & Co. KGaA oraz Sun Chemical – będą obecni na towarzyszących CCE International targach InPrint Munich.

Seminaria otwarte

Poza tym, że CCE International zapewnia uczestnikom platformę do odkrywania najnowszych produktów i do bliskiego kontaktu z branżą, ułatwia również networking na najwyższym poziomie i przekazuje specjalistyczną wiedzę za pośrednictwem otwartych seminariów. Organizatorzy kładą nacisk na informowanie o najnowszych trendach i tematach dotyczących produkcji i przetwarzania tektury falistej i pudełek składanych – bez opłat za uczestnictwo.

Aspektem, który rzeczywiście wyróżnia CCE International na tle innych przekrojowych imprez opakowaniowych – poza faktem, że jest to jedyna europejska wystawa dedykowana tekturze falistej i litej – jest wiedza akademicka, którą oferuje w formie seminariów otwartych odbywających się przez trzy dni. To wspaniały program, w którym kluczowe tematy branżowe, takie jak zrównoważony rozwój, cyfryzacja i wiele innych, są dogłębnie potraktowane. Oferuje również wystawcom dodatkową platformę do prezentacji siebie i swoich procesów – mówi Gerlinde Kasa, kierowniczka ds. imprez z zakresu przetwórstwa, papieru i druku Mack-Brooks Exhibitions.

Imprezy towarzyszące

Po sukcesie tegorocznej edycji formuły połączonych targów organizatorzy zdecydowali się powtórzyć ją również w przyszłym roku. Targi CCE International (w połączeniu z InPrint Munich) będą się odbywać w hali B6, zaś ICE Europe w halach A5 i A6 w Centrum Wystawienniczym Munich Trade Fair Centre w Niemczech.

Opracowano na podstawie informacji firmy Mack-Brooks International