Cyfryzacja przed zrównoważonym rozwojem
3 Nov 2022 08:53

W ostatnich latach zrównoważony rozwój był ważnym obszarem zainteresowania branży opakowaniowej, jednak jego miejsce – jako głównej siły napędowej sektora – może przejąć cyfryzacja, uważa firma GlobalData. To skutek obecnej presji inflacyjnej, w warunkach której niezbędne dla firm stają się efektywność łańcuchów dostaw i proaktywna redukcja kosztów.

Jak wyjaśnia czołowa firma analityczna, globalna branża opakowań konsumenckich odrodziła się po 1% spadku produkcji wynikającym z pandemii koronawirusa i w 2021 r. dostarczyła na rynek ponad 4,1 biliona jednostek opakowań. Jej dalszy rozwój jest jednak uzależniony od zdolności firm do ograniczania wpływu inflacji na łańcuchy dostaw, co w przypadku przynajmniej części z nich może wymagać strategicznego skoncentrowania się na digitalizacji. Termin ten oznacza łączenie różnych technologii – takich jak sztuczna inteligencja (AI), 5G, Internetu Rzeczy (IoT) oraz rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.

Jenny Questier, starsza analityk ds. konsumentów w GlobalData, wyjaśnia: Zrównoważony rozwój zajmował czołowe miejsce wielu agend, zwłaszcza w sytuacji, gdy wymogi prawne wymuszały na firmach zgodność z przepisami. Jednak sytuacja makroekonomiczna uległa zmianie i firmy po prostu nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie konsekwencji ekonomicznych wynikających z rosnących kosztów energii i materiałów.

W badaniu konsumentów przeprowadzonym przez GlobalData w 3. kwartale br. 90% ankietowanych przyznało, że obecnie martwią się wpływem inflacji na ich budżety domowe i że jest to czynnik mający nieunikniony wpływ na ich decyzje zakupowe.

Jak kontynuuje Questier: Zrównoważony rozwój może być dzisiaj postrzegany jako zbytek w odniesieniu do opakowań, w sytuacji, gdy zarówno konsumenci, jak i klienci są skłonni do kompromisów w tym zakresie, byle tylko osiągnąć najniższą możliwą cenę jednostkową produktu. Firmy opakowaniowe będą odczuwać presję zarówno rosnących kosztów w łańcuchach dostaw, jak również ograniczonej siły nabywczej konsumentów, co oznacza, że będą musiały zrobić wszystko dla ograniczenia kosztów, a to jest możliwe dzięki cyfryzacji. Digitalizacja łańcuchów dostaw będzie koniecznością dla zagwarantowania optymalnej wydajności i automatyzacji w firmach opakowaniowych.

Kluczowym osiągnięciem w zarządzaniu łańcuchem dostaw w następnej dekadzie będzie integracja tych technologii cyfrowych w całym łańcuchu dostaw. Dla przykładu sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do planowania podaży i popytu w celu dokładniejszego przewidywania ich wahań, a tym samym optymalizacji zarządzania zapasami, oszczędzania kosztów i zwiększania wydajności łańcucha dostaw. Pomoże to również w przejściu od dostaw just-in-time do dostaw just-in-case, aby pomóc w utrzymaniu dostępności produktów przez cały czas.

Questier: Rozwijanie cyfryzacji w zakresie wytwórczości może podnieść wydajność, obniżyć koszty i zwiększyć bezpieczeństwo. Najprostszą metodą digitalizacji jest uruchomienie na początek pojedynczych procesów biznesowych, np. w zakresie magazynowania albo planowania front-end. Zwiększona automatyzacja na wszystkich poziomach łańcucha dostaw poprawi wytrzymałość firm, ograniczy ryzyko zakłóceń oraz wspomoże firmy w udanym zarządzaniu kosztami i dostawami w przyszłości.

Na podstawie informacji firmy GlobalData

error: Kopiowanie zabronione!