Czy PBS może zrewolucjonizować opakowania spożywcze?
9 Apr 2015 07:47

Christophe Cotillon, koordynator projektu SUCCIPACK, omawia technologię opakowań spożywczych PBS, która może niebawem trafić na rynek.

Partnerzy projektu SUCCIPACK wypracowali rozwiązanie techniczne, dzięki któremu stopniowo wycofywane będą opakowania na bazie paliw kopalnych na rzecz biorozwiązań. Nowe opakowania, biodegradowalne i nadające się do odzysku, mają także wydłużyć okres przydatności do spożycia i lepiej chronić produkty spożywcze.

Co roku przeciętny obywatel UE generuje około 159 kg odpadów opakowaniowych, z których około 40% nie trafia do recyklingu. Wraz ze zwiększaniem się światowej populacji i Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci, każda opcja opakowaniowa, która zaoferuje zarówno możliwość recyklingu, jak i biodegradowalność przy utrzymaniu, a nawet poprawie ochrony i utrwalenia produktów zostałaby powitana z ogromną radością.

Mając świadomość tych wysokich oczekiwań, 18 przedsiębiorstw z całej Europy połączyło swe siły, aby stworzyć innowacyjne materiały opakowaniowe do żywności na bazie bursztynianu polibutylenu – szerzej znanego jako PBS. Konsorcjum poświęciło dwa lata na doskonalenie klas, struktury, formuły, obróbki i ścieżek recyklingu PBS, aby materiał nadawał się do szerokiego zastosowania na rynku opakowań spożywczych. A wszystko to przy utrzymywaniu kosztów inwestycyjnych na niskim poziomie.

Stawka jest wysoka: w razie powodzenia komercyjne wdrożenie PBS w sektorze zapewniłoby Europie przewagę konkurencyjną nad USA i Azją, przybliżając UE o krok do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Christophe Cotillon, który koordynował projekt z ramienia ACTIA, prezentuje szczegóły dofinansowanego ze środków UE projektu SUCCIPACK (Development of active, intelligent and sustainable food PACKaging using PolybutyleneSUCCInate) i wypracowanej w jego ramach technologii oraz omawia jej potencjał w kontekście ewentualnej komercjalizacji na wielką skalę w ciągu kolejnych dwóch lat.

„Opakowania na bazie PBS są w stanie zaoferować bardzo dobrą jakość opakowania spożywczego, które nie muszą unikać porównań z istniejącymi opakowaniami, zwłaszcza pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa żywności. Poprzez udoskonalenie własności barierowych nowych opakowań, długość okresu przydatności produktów do spożycia może zostać wydłużona, a dzięki opracowywanej przez nas multifunkcjonalności, do ochrony produktu spożywczego potrzebna będzie zaledwie jedna folia, co pozwoli wyeliminować potrzebę różnych warstw opakowaniowych i opakowań zbiorczych. Pod tym względem opakowanie SUCCIPACK przyczynia się do ochrony naszego środowiska. Jest również biodegradowalne i z łatwością poddaje się recyklingowi.”

„Opakowania na bazie PBS przeszły testy z różnymi produktami spożywczymi, takimi jak ser, warzywa gotowe do spożycia, mięso i produkty rybne. Oczekiwane korzyści pod względem długości okresu przydatności do spożycia są co najmniej porównywalne z istniejącymi opakowaniami, a czasami nawet je przewyższają. Dzięki dalszemu doskonaleniu własności barierowych, takich jak powłoki zwalczające drobnoustroje, i innych aspektów (gaz, para, aromat), będziemy w stanie osiągnąć lepsze utrwalenie produktów spożywczych w porównaniu do istniejących opakowań spożywczych.”

„PBS to komponent platformowy, który jest wykorzystywany w różnych sektorach przemysłu. Już znalazł zastosowanie w przemyśle petrochemicznym, ale może być także w 100% oparty na surowcach pochodzenia biologicznego. Bio-PBS można z łatwością wyprodukować z materiału celulozowego i odnawialnych źródeł biomasy roślinnej, czy będą to rośliny czy też ich odpady. W przyszłości spodziewamy się wzrostu zdolności produkcyjnej, a zatem dostępność bio-PBSu nie będzie stanowić problemu.”

„Producenci opakowań mogą stosować PBS do produkcji folii, tacek i woreczków za pomocą dokładnie tych samych technologii, które stosują w przypadku aktualnych materiałów opakowaniowych – wtryskiwanie, formowanie, wytłaczanie z rozdmuchiwaniem i kształtowanie termiczne. Nie muszą zmieniać procesu, gdyż przejście na PBS wymaga jedynie bardzo ograniczonych inwestycji. To oznacza, że MŚP mogą bez trudu produkować tego typu opakowania w konkurencyjnych cenach.”

„W przypadku MŚP produkujących żywność, zastąpienie istniejących opakowań opakowaniami SUCCIPACK również nie będzie problemem jeżeli chodzi o proces produkcyjny. W ostatecznym rozrachunku jedyną zmianą będzie lepsze utrwalenie produktów spożywczych, dłuższy okres przydatności do spożycia i niższa cena.”

„Nasze opakowania powinny zostać wprowadzone na rynek za dwa lata. Na pierwszych etapach PBS wykorzystywany do produkcji opakowań nie będzie w 100% oparty na biomateriałach. Będzie mieszaniną materiałów petrochemicznych i biosurowców. Następnie stopniowo opakowania PBS będą zawierać coraz więcej surowców z biomateriałów, dzięki wzrostowi zdolności produkcyjnej PBS w Europie.”

„Produkcja wielkoskalowa jest uzależniona od dostępności biosurowców, jeżeli chcemy produkować opakowania w 100% z biomateriałów, niemniej do tego czasu istnieje możliwość uruchomienia produkcji petrochemicznego PBS na wielką skalę.”

Źródło: http://cordis.europa.eu