Czy Polacy segregują kartony do płynnej żywności?
15 Jun 2015 09:27

Już od prawie dwóch lat w Polsce obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Tak zwana „ustawa śmieciowa” pozytywnie wpłynęła na nawyki Polaków – chętniej i częściej segregują odpady opakowaniowe. Jednak z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Fundacji ProKarton wynika, że więcej niż co piąty Polak nie segreguje odpadów, a 28 proc. ankietowanych nie wie, do jakiego pojemnika wrzucać zużyte kartony po mleku i sokach.

Uczymy się ekologicznych nawyków

Nawyki Polaków dotyczące segregacji odpadów zmieniają się na lepsze, ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie edukacji społecznej. Choć zdecydowana większość z nas segreguje odpady opakowaniowe, to jednak 22 proc. respondentów wrzuca wszystko do tego samego kosza. Innymi słowy, 7 mln Polaków, czyli więcej niż co piąty badany, nie segreguje odpadów. 17 proc. respondentów twierdzi, że segreguje je sporadycznie. Oznacza to, że łącznie prawie 40 proc. osób nie sortuje odpadów regularnie.

A jak wygląda temat segregacji w przypadku kartonów do płynnej żywności? Blisko 68 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że regularnie segreguje zużyte kartony po mleku i sokach. Zawsze robi to 40 proc., przeważnie 28 proc. Nigdy za segregację kartonów nie zabrał się co piąty zapytany (22 proc.). Sporadycznie robi to 10 proc. respondentów.

Dlaczego nie wszyscy segregują zużyte kartony do płynnej żywności? Wyniki badania wskazują, że 28 proc. respondentów nie wie, do jakiego worka czy pojemnika należy wrzucać kartony po mleku i sokach – to aż 9 milionów Polaków, którzy potrzebują dodatkowej edukacji na temat selektywnej zbiórki.

Autorzy badania sprawdzili, dlaczego więcej niż jedna czwarta z nas nie segreguje kartonów do płynnej żywności. Jako jedną z głównych przyczyn badani wymieniali brak dobrej infrastruktury – 28 proc. odpowiada, że w ich najbliższej okolicy nie ma odpowiednich pojemników do selektywnej zbiórki, 22 proc. mówi, że w ich domu nie ma miejsca na segregację, 18 proc. nie chce się tego robić, a 17 proc. respondentów nie segreguje, bo nie wierzy w sprawność systemu zagospodarowania odpadów. Ponadto, spośród osób, które nie prowadzą regularnej segregacji, 13 proc. nigdy nie słyszało o recyklingu kartonów po mleku i sokach, a kolejne 13 proc. nie ma pojęcia, do którego pojemnika wrzucać takie kartony. To pokazuje, że z jednej strony większość Polaków widzi potrzebę stworzenia lepiej zorganizowanej infrastruktury, zaś z drugiej niezbędna jest właściwa i systematyczna edukacja ekologiczna.

Co zachęca Polaków do segregacji?

Tym, co mogłoby przekonać badanych do segregacji kartonów po mleku i sokach, jest przede wszystkim zapewnienie łatwego dostępu do pojemników do selektywnej zbiórki (33 proc.), posiadanie odpowiednich pojemników w domu (23 proc.), pewność, że system zarządzania odpadami działa rzetelnie (22 proc.) oraz instrukcja, która w prosty sposób wyjaśniałaby zasady segregacji (14 proc.). Blisko jedna piąta osób, które nie segregują kartonów do płynnej żywności (18 proc.), deklaruje, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany przyzwyczajeń i rozpoczęcia segregacji kartonów.

Kto ma edukować?

Badacze zapytali, kto zdaniem respondentów powinien odpowiadać za edukację dotyczącą właściwej segregacji kartonów. Dla 23 proc. Polaków to zadanie należy do władz samorządowych (miasta, gminy, województwa). Według 15 proc. edukacja na ten temat powinna przebiegać przede wszystkim w szkole, zaś 13 proc. respondentów odpowiedziało, że odpowiedzialność za nią ponoszą media.

Wyniki badania podsumowuje Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton: „Choć coraz więcej Polaków regularnie segreguje kartony po mleku i sokach. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że największym wyzwaniem pozostaje nadal dostęp do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, których często brakuje w najbliższej okolicy. Bardzo potrzebna jest też szersza edukacja społeczna na temat problematyki zagospodarowania odpadów. Polacy chcą otrzymywać proste i czytelne instrukcje, które wyjaśnią im, gdzie wrzucać poszczególne frakcje odpadów opakowaniowych.

Źródło: Fundacja ProKarton