Dobry rok dla Grupy Bobst
15 Feb 2016 09:12

W kompletnym roku obrachunkowym 2015 skonsolidowana sprzedaż Grupy Bobst osiągnęła kwotę około 1,33 mld franków szwajcarskich, co sytuuje je w górnej części skali wyników oczekiwanych przez firmę w grudniu ub.r. (mieszczących się między 1,31 i 1,33 CHF).

W rzeczonym okresie skonsolidowany wskaźnik rentowności netto zwiększył się o ponad 4% (w porównaniu z ponad 3% wskaźnikiem rentowności netto szacowanym w dniu 3 grudnia 2015 r.).

Pełne i ostateczne sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2015 i dalsze szczegóły zostaną ogłoszone przez Grupę Bobst 2 marca 2016 r.

Na podstawie informacji Grupy Bobst opracował TK