Duo wdraża folie kurczliwe z popołowowych odpadów
7 Nov 2023 14:47

Zajmująca się doradztwem i produkcją opakowań firma Duo oraz duński recykler tworzyw sztucznych, spółka Plastix, wprowadzają na rynek nową folię termokurczliwą wyprodukowaną z Oceanix HDPE - tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu narzędzi połowowych i dostarczonego przez Plastix.
Przeznaczona dla firm z sektora FMCG folia, która posłuży do produkcji opakowań zbiorczych na żywność i napoje, będzie produkowana z pochodzącego z odzysku recyklatu, na który aż w 98% składają się odpady wydobyte z mórz, takie jak sieci rybackie i liny.

Technologia stosowana przez Plastix pozwala zminimalizować negatywny wpływ na środowisko zanieczyszczeń, które w innym wypadku mogłyby pozostać w wodach morskich. Dostawca technologii potwierdza, że tworzywo Oceanix zostało poddane ocenie cyklu życia, która potwierdziła, że zapewnia ono nawet 94% oszczędności CO2e w porównaniu z pierwotnymi tworzywami sztucznymi.

Hans Axel Kristensen, dyrektor generalny Plastix, powiedział: Nasze niezależne badanie LCA dotyczące Oceanix nie tylko dowodzi redukcji emisji CO2 na wyjątkowym poziomie, ale jednocześnie świadczy o tym, że jest ono 11 razy bardziej efektywne dla klimatu pod względem zużycia wody słodkiej, pięć razy bardziej pod względem zakwaszenia oceanów i 43 razy bardziej pod względem zużycia zasobów kopalnych, w porównaniu z pierwotnymi tworzywami sztucznymi. Naszą misją w Plastix jest zmniejszenie zanieczyszczenia morza tworzywami sztucznymi i oferowanie najbardziej zrównoważonych plastików pochodzących z recyklingu jako natychmiastowego rozwiązania światowego kryzysu klimatycznego.

Zoe Brimelow, dyrektorka ds. marki w firmie Duo, powiedziała: Partnerstwo z Plastix było łatwym wyborem, bowiem ich tworzywo z recyklingu spełnia bardzo wiele naszych wymagań. Jest to nie tylko innowacyjne rozwiązanie dużego problemu środowiskowego, ale w dodatku jakość „zielonego” granulatu z recyklingu sprawia, że produkt końcowy jest wyjątkowy.
Czujemy, że decyzja o produkcji naszych nowych folii termokurczliwych z dodatkiem Oceanix to świetna decyzja. Wielu właścicieli marek wyraża duże zainteresowanie zastąpieniem pierwotnych plastikowych folii termokurczliwych alternatywami z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, więc cieszymy się, że możemy rozpocząć wprowadzanie tych produktów w nadchodzących miesiącach.

Opracowano na podstawie informacji firmy Duo