DuPont i Dow wkrótce się połączą
15 Dec 2015 12:29

DuPont i The Dow Chemical Company ogłosiły w piątek 11 grudnia, że ich zarządy jednogłośnie zaakceptowały ostateczną umowę, zgodnie z którą spółki połączą się w pełnym zakresie jako równoprawne firmy. Połączona spółka będzie nazywać się DowDuPont. Obie firmy są bardzo aktywne na rynku opakowaniowym jako dostawcy materiałów i rozwiązań dla tej branży.

Strony zamierzają następnie podzielić spółkę DowDuPont na trzy samodzielne, publiczne spółki wyniku wydzielenia bez konsekwencji podatkowych. Zostanie to przeprowadzone jak najszybciej, w perspektywie 18-24 miesięcy przed zakończeniem fuzji, z zastrzeżeniem akceptacji przez urzędy nadzoru i zarządy firm.

W skład nowych spółek wejdą: czołowa globalna spółka rolnicza, czołowa globalna spółka w zakresie materiałów konstrukcyjnych oraz czołowa spółka technologiczna i innowacyjna w zakresie produktów wyspecjalizowanych. Każde z przedsiębiorstw będzie wyraźnie skoncentrowane, będzie posiadać odpowiednią strukturę kapitałową, oddzielną i obowiązującą podstawę inwestycyjną, szereg przewag oraz celowe inwestycje w innowacje w celu zapewnienia najlepszych rozwiązań dla klientów.

„Transakcja ta zmienia zasady gry w naszej branży i odzwierciedla kulminację wizji, jaką mamy od ponad dekady, aby połączyć dwóch potężnych liderów w innowacji i materiałoznawstwie” - powiedział Andrew N. Liveris, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Dow. „W ostatnim dziesięcioleciu nasza cała branża doświadczyła trzęsienia ziemi, ponieważ zmieniający się świat stwarzał złożone wyzwania i możliwości – wymagające od każdej firmy wykazania się zdolnością przewidywania, reagowania i nstawieniem na realizację. Transakcja ta to istotne przyspieszenie trwającej transformacji firmy Dow i dzięki niej stworzymy istotną wartość oraz trzy silne nowe spółki. Fuzja równoprawnych partnerów poprawia możliwości wzrostu obu spółek, zwiększając wartość dla wszystkich akcjonariuszy i naszych klientów.”

W momencie zamknięcia transakcji, połączona spółka zostanie nazwana DowDuPont i będzie posiadać łączną kapitalizację rynkową około 130 mld USD w momencie ogłoszenia. Oczekuje się, że transakcja spowoduje synergię kosztową w kwocie około 3 mld USD, gdzie 100 procent synergii w zakresie kosztów operacyjnych uzyska się w ciągu 24 miesięcy sfinalizowania transakcji. Oczekuje się dodatkowych efektów w kwocie około 1 mld USD z synergii wzrostowej.

Po zakończeniu fuzji, zarządy obu spółek planują, aby spółka DowDuPont przeprowadziła podział bez konsekwencji podatkowych na trzy samodzielne publiczne spółki, a każda z nich będzie ubiegać się o rating na poziomie inwestycyjnym. Każda z nich będzie silnie skoncentrowanym przedsiębiorstwem z dużymi możliwościami innowacyjnymi, zwiększoną skalą globalną i portfelami produktów, skoncentrowaną alokacją kapitału i wyraźnymi przewagami konkurencyjnymi. Trzy przedsiębiorstwa, jakie zarządy zamierzają wydzielić to: spółka rolnicza, materiały konstrukcyjne (do którego należeć będą działania firmy w segmencie opakowań), oraz produkty wyspecjalizowane.

Oczekuje się, że transakcja fuzji ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie roku 2016, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków finalizacji, które obejmują akceptacje regulatorów oraz akceptacje akcjonariuszy firm Dow i DuPont. Późniejszy podział firmy DowDuPont, jaki zamierzają zrealizować, winna mieć miejsce 18-24 miesięcy od sfinalizowania fuzji.

Źródło: portal inwestycje.pl