Dynamiczny wzrost zysku grupy Plast-Box
28 Aug 2015 08:43

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie blisko czterokrotnie zwiększył zysk netto – z 0,8 mln zł w pierwszym półroczu ubiegłego roku, do 3,5 mln zł za sześć miesięcy 2015 roku.

„Plast-Box udowadnia, że mimo wysokich cen surowców i ryzyka wynikającego z uzyskiwania części przychodów z fabryki na Ukrainie, potrafi skutecznie i racjonalnie prowadzić swój biznes, osiągając rok do roku znaczący wzrost zysku netto. Obca jest nam filozofia sprzedawania za wszelką cenę, nie walczymy o maksymalizację przychodów, jeśli miałyby z tego powodu spadać zyski. Produkujemy i sprzedajemy po to, aby uzyskiwać dobre marże i podnosić rentowność całej grupy kapitałowej. Jesteśmy spółką dywidendową, która poprawia wyniki i działa w skali całej Europy, na ogromnym, bardzo perspektywicznym rynku twardych opakowań z tworzyw sztucznych” - zauważa Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA.

W I półroczu 2015r. Plast-Box wygenerował 73,2 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 74,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość EBITDA wypracowana po 6 miesiącach br. wyniosła 11,2 mln zł. Spółka odnotowała w tym okresie marżę brutto na sprzedaży w wysokości 25,8 %, i marżę EBITDA na poziomie 15,3 %.

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Plast-Box, konsekwentne działania operacyjne i handlowe oraz stabilizacja kursu hrywny wobec euro pozytywnie przełożyły się na wyniki finansowe spółki zależnej Plast-Box Ukraina. Po I półroczu br. spółka ta osiągnęła 1,2 mln złotych zysku netto, wobec straty generowanej w roku ubiegłym. Jednocześnie wypracowała marżę EBITDA na poziomie 4,9 mln złotych, przy stopie EBITDA wynoszącej 27,5 %.

Grupa Plast-Box systematycznie zwiększa eksport do krajów UE. Udział eksportu do UE w skonsolidowanych przychodach po sześciu miesiącach wyniósł 34,9 %. W pierwszym półroczu br. grupa zwiększyła sprzedaż eksportową do krajów Unii Europejskiej o 19,2 % , do 25,6 mln zł. „Plast-Box sprawdza się w trudnych czasach, utrzymując pozycję lidera i zwiększając zyski” – dodaje prezes Pióro.

Źródło: Plast-Box