Essentra PLC zakończyła proces przejmowania Clondalkin SPD
2 Feb 2015 10:57

Spółka Essentra ogłosiła dziś zakończenie działań związanych z przejęciem Clondalkin SPD. Kontrakt, którego wartość ocenia się na ok. 455 mln dolarów, pozwala firmie Essentra stać się światowym liderem na rynku specjalistycznych opakowań farmaceutycznych i kosmetycznych.

Transakcja otwiera przed spółką perspektywę wejścia na rynek amerykański - największy na świecie, jeśli chodzi o opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne. Pozwala również na rozszerzenie swojej obecności na rynkach europejskich.

W roku 2011 wartość sektora przemysłu opakowań farmaceutycznych kosmetycznych oszacowano na 50 mld dolarów, a prognozy przewidują dalszy jego wzrost do poziomu 79 mld dolarów w roku 2018, ze względu na proces starzenia się społeczeństw, jak również zwiększenia ich zasobności oraz świadomości zdrowotnej.

Mająca swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i notowana w indeksie FTSE 250 Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych spółka Essentra, w listopadzie ubiegłego roku ogłosiła decyzję o przejęciu Clondalkin SPD. Teraz oficjalnie poinformowała o zakończeniu prac regulacyjnych.

Dzięki akwizycji liczba zatrudnionych w Essentra zwiększy się o 2400 osób, pracujących w 24 oddziałach, między innymi w Ameryce Północnej, a także w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Polsce i Holandii.

Przejęcie Clondalkin SPD rozszerzy również pakiet i elastyczność usług spółki Essentra poprzez uzupełnienie istniejącego portfolio składanych kartonów, informacji produktowych, etykiet, folii i taśm.

Baza klientów Clondalkin SPD obejmuje wiodące na świecie firmy z sektora farmaceutycznego, zdrowotnego i pielęgnacyjnego, a połowa jej przychodów pochodzi z rynku amerykańskiego.

Komentując finalizację umowy, Malcolm Waugh, dyrektor zarządzający oddziału Health & Personal Care Packaging, powiedział:

„Połączenie naszych obecnych możliwości produkcyjnych z możliwościami specjalistycznego oddziału opakowań (SPD) należącego dotychczas do grupy Clondalkin jest najlepszym przykładem naszych ambicji w dążeniu do poszerzania oferty spółki Essentra na rynkach końcowych, atrakcyjnych zarówno pod względem geograficznym, jak i z punktu widzenia produktu.

Wierzymy, że wspólna wiedza, doświadczenie i umiejętności stanowić będą doskonałą okazję do jeszcze lepszej pracy na rzecz naszych klientów. Osobiście jestem podekscytowany faktem, że będę mógł kierować pracą całego zespołu.”

„Strategia oddziału Health & Personal Care Packaging należącego do spółki Essentra zaowocowała powstaniem odrębnej jednostki biznesowej. Dzięki temu można oczekiwać wzrostu wydajności i zwiększenia wartości naszych działań, w czym pomoże na pewno współpraca strategiczna z kluczowymi partnerami oraz analiza rynku i trendów.”

Źródło: Essentra PLC