Farby i lakiery Flint Group wyróżnione przez Instytut Innowacji
24 Aug 2021 10:14

Flint Group Packaging Inks, wiodący dostawca farb i lakierów dla globalnego przemysłu opakowaniowego, ogłosił, że jego serie farb ZenCode CG i ZenCode CS zostały ocenione pod kątem wymagań kategorii Material Health w ramach Cradle to Cradle Certified Product Standard i uzyskały odpowiednio poziom Złoty i Srebrny. Portfolio ZenCode jest częścią niedawno ogłoszonej oferty rozpuszczalnikowych farb i lakierów ONECode

Farby ZenCode opracowano z myślą o ochronie środowiska naturalnego i wspieraniu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze opakowań giętkich. Specjalne farby kolorowe, białe oraz gama 1- i 2-składnikowych lakierów do nadruków są dostępne zarówno dla druku w technologii flekso, jak i wklęsłodrukowej - w tym druku w rozszerzonej gamie kolorów - i wykorzystują certyfikowaną gamę składników chemicznych.

ZenCode nadają się do wykorzystania w zadruku opakowań na produkty spożywcze (po stronie nie mającej kontaktu z żywnością) oraz druku na stronie wierzchniej, druku rewersowego i laminacyjnego. Farby opracowano z myślą o szerokiej gamie wymagań stawianych opakowaniom giętkim: laminowanym, pasteryzowanym, z folii termokufczliwej oraz z drukiem rewersowym.

Instytut Innowacji Produktów Cradle to Cradle (Cradle to Cradle Products Innovation Institute) jest organizacją non-profit stworzoną w celu wprowadzenia na szeroką skalę zmian w sposobie wytwarzania produktów. Jego misją jest ciągłe podnoszenie standardów jakości i wspieranie producentów i projektantów w wytwarzaniu bezpiecznych i zdrowych produktów wszelkiego typu i na całym świecie.

Thomas Strohe, starszy dyrektor ds. strategii i segmentacji produktów w Flint Group Packaging Inks w Europie, powiedział: Niezwykle cieszy nas rezultat oceny ZenCode. Odzwierciedla ona nasze zaangażowanie w ciągłe udoskonalanie wzornictwa i rozwoju produktów. W dalszym ciągu poddajemy ocenie szereg naszych produktów, by upewnić się, że realizujemy naszą wizję zrównoważonego rozwoju polegającą na wspieraniu rynków opakowaniowych produktami stworzonymi w sposób odpowiedzialny oraz zrównoważonymi rozwiązaniami zaprojektowanymi z myślą o gospodarce obiegu zamkniętego.

Metodologia Certyfikowanej Oceny Zdrowia Materiałów Cradle to Cradle ma charakter kontekstowy i opiera się na identyfikacji zagrożeń chemicznych i aspektów jakościowych podczas końcowej fazy produkcji, użytkowania oraz końca życia opakowań.

Ocena wystawiona produktom Flint Group wskazuje, że wszystkie materiały użyte w serii ZenCode są optymalne lub dopuszczalne do użytku zgodnie z definicją Instytutu Innowacji Cradle to Cradle i nie zawierają żadnych wysoce kłopotliwych składników. Potwierdzono zatem, że oceniane materiały nie zawierają substancji chemicznych znajdujących się na Listach Substancji Zakazanych w ilościach przekraczających dozwolone progi ani nie zawierają substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość. Asortyment spełnia również wymogi stawiane testom emisji lotnych związków organicznych (VOC), zgodnie z opisem w normie.
Produkty ZenCode posiadają nie tylko certyfikat Cradle to Cradle Material Health, ale również zostały dopuszczone do kompostowania przez OK Compost w Europie i uzyskały europejski certyfikat dla procesu CADEL DEINKING.

Opracowano na podstawie informacji Flint Group

error: Kopiowanie zabronione!