FINAT przeciw wykazowi negatywnych cech opakowań
28 Oct 2022 08:39

W oświadczeniu, udostępnionym członkom Komisji biorącym udział w trwających konsultacjach międzywydziałowych FINAT zwraca uwagę, że lista przedstawiona w projekcie tekstu prawnego, który ukazał się w mediach, nie jest oparta na najbardziej aktualnych zmianach dotyczących materiałów opakowaniowych i recyklingu.

Wykaz negatywny działałaby na niekorzyść dalszego rozwoju technologii recyklingu, a ponadto przewidziany proces jego wdrażania nie zapewniłby pewności prawnej dla branży, co jest jednym z celów nowelizacji – przekonuje stowarzyszenie.

Alternatywnie FINAT proponuje położenie nacisku na definicję kryteriów projektowania dla recyklingu w sposób niezależny od technologii i zaangażowanie wielostronnej Grupy Ekspertów w rozwój wytycznych projektowania dla recyklingu odnośnie konkretnych materiałów opakowaniowych.

Oto pełna treść stanowiska FINAT podpisana przez Pabla Englebienne'a, menedżera ds. uregulowań prawnych i zrównoważonego rozwoju.

Uważamy, że definicja recyklowalności opakowań, jak również proces oceny potencjału odzysku opakowań, muszą być niezależne od technologii i materiałów. Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się włączeniu „wykazu negatywnych cech opakowań” do tekstu nowego prawodawstwa. Tego rodzaju ogólna lista nie może mieć kompleksowego, naukowo uzasadnionego i przyszłościowego charakteru. Zakłada ona, że niepotwierdzone dowody w pełni opisują najnowocześniejsze procesy recyklingu, ignorując aktualne i istniejące osiągnięcia i innowacje w produkcji i recyklingu opakowań. Tymczasem opakowania o kilku sugerowanych „cechach” nadają się do recyklingu i są obecnie poddawane praktycznemu odzyskowi (na co zwróciliśmy już uwagę szczegółowo w naszych opiniach na temat kwestionariusza dla zainteresowanych stron w marcu 2022 r.).

Ogólny „wykaz negatywny” kłóci się z ustanowieniem kryteriów Projektowania Dla Recyklingu (Design for Recycling), które uwzględniają kompatybilność materiałów i komponentów opakowaniowych w procesach recyklingu specyficznych dla danego materiału i formatu w sposób skuteczny i niedyskryminujący. Kryteria te są już ustanawiane w ramach projektów międzysektorowych (m.in. RecyClass dla opakowań z tworzyw sztucznych, 4evergreen dla opakowań na bazie włókien oraz CEFLEX dla opakowań giętkich) i mogą być dalej doskonalone przy udziale szerszego grona zainteresowanych stron w ramach grupy ekspertów Forum Opakowaniowego. W praktyce „czerwone rubryki” tych wytycznych już działają jako de facto wykazy negatywne, ponieważ ich stosowanie jest zdecydowanie odradzane w całym łańcuchu dostaw. Naszym zdaniem określenie klas wydajności w ramach każdej kategorii opakowań przyniosłoby ten sam efekt, który jest zamierzony przez „wykaz negatywny”, ale przy bardziej pewnym i opartym na nauce podejściu. Każda definicja „wykazu negatywnego” przed ustanowieniem kompleksowych kryteriów projektowania dla recyklingu byłaby przedwczesna i nie zapewniałaby pewności prawnej dla przedsiębiorstw, poważnie zniechęcając je do bieżących inwestycji w rozwój materiałów, komponentów i recyklingu dla obecnych i przyszłych rozwiązań w zakresie opakowań, tym samym uniemożliwiając rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie opakowań.

Z tego względu zachęcamy Komisję Europejską, aby położyła nacisk na opracowanie parametrów zapewniających kompleksowe kryteria projektowania dla recyklingu i powstrzymanie się od włączenia „wykazu negatywnego” do przygotowywanego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Takie podejście zagwarantuje, że opakowania wprowadzane na rynek UE będą kompatybilne z istniejącymi strumieniami recyklingu, przyczynią się do efektywnego recyklingu odpadów opakowaniowych na dużą skalę, a także pozwolą uzyskać wysokiej jakości surowce wtórne, co umożliwi powstanie prawdziwej gospodarki obiegu zamkniętego.

Opracowano na podstawie informacji FINAT

error: Kopiowanie zabronione!