Firma Render Technology przekracza granice wydajności
16 Jul 2015 09:08

Firma Render Technology, producent specjalistycznych maszyn pakujących, paletyzujących i do transportu materiałów dla branży opakowaniowej, zmieniła dostawcę napędów na firmę Emerson. W przedsiębiorstwie zaobserwowano wzrost wydajności maszyn o 20% w wyniku zastosowania napędów o zmiennej prędkości Unidrive M firmy Emerson-Control Techniques. Zanim zastosowano napędy Unidrive M, maszyny firmy Render Technology były w stanie wykonać od 25 do 26 cykli na minutę. Zastosowanie napędów Unidrive M umożliwiło zwiększenie liczby cykli do 30 na minutę, co jest znaczną poprawą wydajności. Liczba cykli na minutę oznacza liczbę elementów, jaką maszyna może w danym czasie przenieść na paletę. Im większa wartość, tym wydajniejsza jest maszyna. Zwiększenie wydajności produkcyjnej oznacza wzrost wartości paletyzatora dla klienta końcowego, a tym samym możliwość ustalania wyższych cen za produkty Render Technology.

Render Technology ma siedzibę w miejscowości Cittadella, w pobliżu Vincenzy we Włoszech. Założona w 2003 roku firma projektuje i produkuje sprzęt do paletyzacji i depaletyzacji dla klientów z branży opakowaniowej. Ponadto firma oferuje usługi paletyzowania przy użyciu własnych maszyn. Odbiera wtedy końcowe produkty, zwykle worki lub pojemniki z dowolną zawartością, od kompostu po wina, a maszyna przenosi te produkty na drewniane palety (paletyzuje). Po zapełnieniu każdej palety klient przesyła ją do miejsca docelowego.

Maszyny projektowane i produkowane przez Render Technology wyróżniają się niewielkim wpływem na środowisko i niskim zużyciem energii. Zaprojektowano je do pracy przy poborze energii na poziomie 18–20 kW, zaś w maszynach konkurencji jest to 40–45 kW. Dlatego firma Render Technology może instalować jedną maszynę zamiast dwóch przy tym samym poborze energii, w ten sposób podwajając przepustowość.

Głównym celem Render Technology przy projektowaniu nowej maszyny był wzrost przepustowości. Wcześniej firma Render Technology używała sprzętu pochodzącego od bezpośredniego konkurenta Emerson i uzyskiwała 26 cykli na minutę. Wówczas to wystarczało, ale zespół poszukiwał napędu, który pozwoliłby na znaczne zwiększenie szybkości. Kluczowe znaczenie przy wyborze napędów Unidrive M miała możliwość precyzyjnego sterowania. Pozwoliło to firmie Render Technology na opracowanie maszyny, która wykonuje 30 cykli na minutę, oferując klientom znaczne korzyści pod względem wydajności i przepustowości. Po konsultacjach z Emersonem firma wybrała napędy o zmiennej prędkości Control Techniques Unidrive M701, Unidrive M700 i Unidrive M300, służące do sterowania ruchami osiowymi i przenośnika. Napędy są sterowane przez sieć Profibus DP przy użyciu funkcji SI Profibus. Napędy M701 są przeznaczone szczególnie do kontrolowania położenia osiowego, a napędy M700 do kontrolowania położenia i orientacji inteligentnego pasa. Ruch jest realizowany za pośrednictwem krzywki elektronicznej.

Gama napędów Unidrive M oferuje najlepszą w klasie indukcję i wydajność serwomotorów z magnesem trwałym ze sterowaniem w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci Ethernet. Każdy napęd gwarantuje maksymalną przepustowość maszyny dzięki zaawansowanym algorytmom sterowania przy sieciowej synchronizacji jedno- i wieloosiowej. Wbudowana sieć Ethernet pracująca w czasie rzeczywistym (standard IEEE 1588 v2), zaawansowane sterowanie ruchem i szybkie układy we/wy do definiowania położenia w największym dotychczas stopniu ułatwiają konstruktorom tworzenie bardziej złożonych i elastycznych maszyn.

W firmie Render Technology szczególne wrażenie zrobiły szybkie pętle sterowania w osiach serwomechanizmów oraz kompatybilność napędów Unidrive M, która zapewnia możliwość korzystania ze standardów programowania i stosowania z każdym modelem sterownika PLC. Mauro Rebellato z Render Technology powiedział: „Wybraliśmy produkty Emerson ze względu na szeroką gamę dostępnych rozwiązań oraz szczególne zalety pod względem wydajności: sterowania silnikiem, precyzji, zatrzymywania silników i ich odwracania. W obszarze manipulacji produktami i paletyzowania najważniejsza jest maksymalizacja przepustowości, aby zapewnić wydajność produkcyjną. Nasz zespół konstruktorów zawsze poszukuje sposobów na przekraczanie granic wydajności maszyn. W zespole panowała opinia, że przy 26 cyklach na minutę osiągnięto już granicę, jednak dzięki współpracy z firmą Emerson szybko stwierdziliśmy, że zastosowanie napędów Unidrive M pozwala zwiększyć szybkość do 30 cykli i osiągnąć tak pożądany wzrost przepustowości. Nie tylko przełożyło się na większą satysfakcję klientów, ale pozwoliło nam też zwiększyć ceny sprzedaży maszyn i miało bezpośredni wpływ na nasz zysk”.

Źródło: Emerson Industrial Automation