Fundacja ProKarton na Dzień Ziemi 2020
22 Apr 2020 09:18

22 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Z tej okazji Fundacja ProKarton przygotowała we współpracy z FSC - międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, infografikę [kliknij Infografika Dzień Ziemi 2020] prezentującą dane dotyczące:

- certyfikacji znakiem FSC kartonów do mleka i soków;

- ich selektywnej zbiórki oraz recyklingu, który umożliwia odzyskanie cennych surowców;

- roli kartonów do płynnej żywności w gospodarce obiegu zamkniętego.

Na temat zbiórki i recyklingu kartonów wypowiedział się również prezes Fundacji ProKarton Łukasz Sosnowski, rozmowę z którym prezentujemy niżej:

- Jaki związek ma segregacja odpadów w domu i gospodarka o obiegu zamkniętym?

Łukasz Sosnowski: Gospodarka o obiegu zamkniętym to rzeczywistość, w której wszystko ma określoną wartość i krąży w zamkniętych cyklach, przy jak najmniejszym marnowaniu zasobów. Chodzi więc o to, aby myśleć o produkcie w całym cyklu życia – zaczynając od jego zaprojektowania, przez pozyskiwanie surowców, produkcję, dystrybucję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.

Segregacja odpadów jest więc jednym z ważnych elementów tej całości. Jeżeli wszyscy będziemy segregować odpady i wyrzucać je do odpowiednich pojemników, zachowają one odpowiednią jakość surowcową. Szkło do zielonego, papier do niebieskiego, tworzywa sztuczne i metale do żółtego. Do żółtego pojemnika wyrzucamy także odpady wielomateriałowe, takie jak zużyte kartony do płynnej żywności (np. po mleku i sokach).

Im więcej dobrze posegregowanych odpadów znajdzie się w odpowiednim pojemniku, tym większe osiągniemy poziomy recyklingu. A tym samym więcej cennych surowców wtórnych będzie mogło być wykorzystane w ponownej produkcji w przedsiębiorstwach.

- Co to znaczy, że kartony do płynnej żywności wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym?

Łukasz Sosnowski: Prześledźmy kartony do płynnej żywności przez kilka różnych etapów cyklu życia. Zwróćmy uwagę, że są lekkie, a dzięki temu konieczność zużycia energii np. do transportu jest minimalizowana. Składają się w ok. 75% z papieru, który jest surowcem w pełni odnawialnym. Przy odpowiedzialnie prowadzonej polityce leśnej zasób tego surowca nigdy się nie wyczerpie, a więc surowce potrzebne do produkcji będą stale dostępne dla gospodarki.

Dodatkowo w większości przypadków produkty w nich zawarte (np. mleko UHT, soki i napoje) nie wymagają chłodzenia (czyli dostarczenia dodatkowej energii) podczas transportu i przechowywania przed ich otwarciem. Zawdzięczamy to specjalnej technologii aseptycznego przetwarzania i pakowania. Technologia ta sprawia również, że nie zachodzi potrzeba dodawania do produktów konserwantów. Dodatkowo prostopadłościenny kształt kartonów do płynnej żywności pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni transportowej i magazynowej. To wszystko pozytywnie oddziałuje na bilans zużycia energii, zanim jeszcze produkt zawarty w tym opakowaniu znajdzie się w naszym domu.

Dzięki swojej wielowarstwowej budowie kartony są odporne na działanie np. światła i tlenu,

co skutecznie przeciwdziała psuciu się zawartego w nich produktu. A pamiętajmy, że przeciwdziałanie marnowaniu żywności to jeden z istotnych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczący produktów spożywczych. Często zapominamy bowiem, że zepsuta żywność jest jednym z najtrudniejszych w zagospodarowaniu odpadów.

I w końcu prawidłowe zbieranie i zagospodarowanie odpadów po kartonach do płynnej żywności idealnie domyka w tym zakresie podejście gospodarki o obiegu zamkniętym. Jeżeli my wszyscy, jako konsumenci, będziemy selektywnie zbierać kartony po mleku i sokach i wyrzucać je do żółtego pojemnika, sprawi to, że zostaną one poddane recyklingowi, powrócą do obiegu gospodarczego i będą wykorzystane do produkcji np. tektury albo papierów higienicznych. W ten sposób cykl życia takich opakowań domknie się, zmniejszając ich oddziaływanie na środowisko.

- Czym jest certyfikacja FSC?

Łukasz Sosnowski: Certyfikacja FSC jest systemem certyfikacji gospodarki leśnej na świecie. Potwierdza on, że las jest gospodarowany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a także, że jest opłacalny ekonomicznie. Obecnie ponad 195 milionów hektarów lasów w 84 krajach jest zarządzanych zgodnie z wymogami FSC.

Pamiętajmy, że lasy to najbardziej różnorodne biologicznie ekosystemy lądowe. Są one domem dla ponad 80% lądowych gatunków roślin i zwierząt. Problemem natomiast jest tempo wylesiania - każdego roku tracimy ok. 13 milionów hektarów lasów. Są wypalane i karczowane pod pastwiska, pod uprawy oraz wycinane dla pozyskania surowca drzewnego.

Dlatego tak ważne jest, aby wybierać produkty oznaczone logiem FSC. Dzięki temu możemy być pewni, że nie zostały one wyprodukowane kosztem lasu, zwierząt, roślin, ani ludzi, których byt od nich zależy. I takim przykładem są kartony do płynnej żywności. Ich główny komponent, czyli celuloza, jest surowcem pochodzącym z odpowiedzialnych źródeł, certyfikowanych przez FSC. W ten sposób pomagamy chronić lasy i sprawiamy, że będą mogły się nimi cieszyć również przyszłe pokolenia.

Źródło: Fundacja ProKarton

Zdjęcie: Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton