Gatunki randomiczne PP Moplen z Płocka
18 Feb 2016 12:16

Firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z. o.o. („BOPS”) w swej ofercie handlowej skierowanej do przetwórców operujących na polskim rynku, posiada najnowszą grupę kopolimerów randomicznych polipropylenu („PP”) o nazwie Moplen, które są przeznaczone do produkcji cienkościennych wyrobów formowanych metodą wtrysku. Gatunki te są wytwarzane w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.(„BOP”) w Płocku.

BOPS proponuje swym Klientom następujące, innowacyjne kopolimery randomiczne Moplen najnowszej generacji:

- Moplen RP398T (MFR 42 g/10 min.),

- Moplen RP2380 (MFR ok. 48 g/10 min.)

- Moplen RP398V (MFR ok. 100 g/10 min.).

Gatunki te charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami reologicznymi i wytwarzane są przy użyciu wysokowydajnego katalizatora koordynacyjnego typu Zieglera-Natty, który w swoim składzie nie zawiera aktywatora ftalanowego. W tej chwili polscy przetwórcy dysponują już czterema różnymi gatunkami PP random do wtrysku, ponieważ ofertę uzupełnia gatunek starszej generacji pod nazwą Moplen RP348U (MFR ok. 75 g/10 min.).

Klaryfikator najnowszej generacji

Gatunki Moplen RP398T, Moplen RP2380 i Moplen RP398V zawierają efektywny środek klaryfikujący najnowszej generacji, dzięki czemu mogą być używane do wytwarzania wyrobów wtryskowych o złożonych przekrojach lub o bardzo długiej drodze płynięcia oraz odznaczających się doskonałymi właściwościami optycznymi. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia przetwórców, dzięki zastosowanemu klaryfikatorowi czwartej generacji, gatunki te oferują również dodatkowe zalety na etapie ich przetwórstwa. W porównaniu do standardowych typów PP random, które zawierają klaryfikator starszej generacji, będący pochodną sorbitolu, nowe materiały wytwarzane przez BOP umożliwiają efektywne obniżenie temperatury wtrysku nawet o 40oC, a rekomendowana temperatura stopu to 190200oC. Niższa temperatura przetwórstwa oznacza mniejsze zużycie energii elektrycznej i skrócenie czasu chłodzenia oraz czasu całego cyklu przetwórczego, zapewniając wyższą produktywność nawet o ok. 1020%.

Dodatkowo w przypadku dwóch gatunków o kontrolowanej reologii, tj. Moplen RP2380 i Moplen RP398V, ze względu na niższą temperaturę ich przetwórstwa możemy także oczekiwać poprawy właściwości organoleptycznych w porównaniu do podobnych gatunków zawierających typowy klaryfikator starszej generacji. Warto wspomnieć, że standardowe PP random klaryfikowane za pomocą pochodnej sorbitolu, w celu uzyskania optymalnej przezroczystości, wymagają bardzo wąskiego okna przetwórczego i znacznie wyższej temperatury stopu, to jest ok. 230-240oC, w której następował też rozkład klaryfikatora. Zjawisku temu towarzyszy wydzielanie się charakterystycznego zapachu migdałów, a przez to pogarszają się właściwości sensoryczne produkowanych wyrobów.

Moplen RP398T – wzorcowy gatunek do wtrysku

Moplen RP398T to innowacyjny produkt wytwarzany bezpośrednio w procesie polimeryzacji i jest wzorcowym gatunkiem do wtrysku, oferującym połączenie wysokiej przezroczystości z doskonałymi właściwościami organoleptycznymi i łatwym przetwórstwem. Dzięki temu, spełnia on wymagania zarówno przetwórców jak i odbiorców wyrobów końcowych. Moplen RP398T jest przeznaczony przede wszystkim do wytwarzania cienkościennych opakowań do przechowywania produktów żywnościowych, takich jak opakowania konsumenckie i pojemniki wielokrotnego użytku, które spełniają najwyższe wymagania sensoryczne w zakresie zachowania smaku i niskiej emisji zapachu do przechowywanego jedzenia, co jest podstawowym wymogiem dla opakowań do żywności.

Moplen RP398V – najwyższa płynność

Moplen RP398V jest przeznaczony m.in. do produkcji cienkościennych pojemników o dużej pojemności (kilkadziesiąt lub nawet znacznie powyżej stu litrów), które są stosowane w gospodarstwach domowych oraz do produkcji innych pojemników i wyrobów użytkowych o wyjątkowych właściwościach estetycznych i dobrych osiągach mechanicznych. Gatunek ten charakteryzuje się najwyższą płynnością spośród wszystkich gatunków PP random oferowanych aktualnie przez BOPS. Dodatkowo, użyty najnowszej generacji środek nukleujący sprawia, że gatunek Moplen RP398V umożliwia poprawę warunków przetwórstwa i redukcję czasu cyklu w szybkim wtrysku, co może przyczynić się do podwyższenia produktywności. Ulepszone właściwości optyczne Moplen RP398V w połączeniu z niską tendencją do paczenia sprawiają, że jest on też chętnie stosowany również w takich aplikacjach jak etui na DVD i CD oraz wysokiej jakości wyroby użytkowe gospodarstwa domowego.

Źródło: BOPS