Gospodarka odpadami w 2016 r.
21 Dec 2015 14:10

Od nowego roku przedsiębiorców czekają zmiany w obszarze gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe zasady zbiórki elektroodpadów oraz systemu recyklingu pojazdów, niektórych przedsiębiorców zacznie obowiązywać również obowiązek przeprowadzenia audytu opakowaniowego. Wkrótce będzie też łatwiej raportować odpady.

W bieżącym roku trwały intensywne prace ustawodawcze nad regulacjami prawnymi w branży gospodarki odpadami. Większość z nich wiązała się z koniecznością implementacji unijnych dyrektyw. „Dla przedsiębiorców 2016 r. w branży gospodarki odpadami przyniesie istotne zmiany. Nowe regulacje w zakresie elektroodpadów oraz recyklingu pojazdów podnoszą oczekiwania wobec przedsiębiorców oraz firm zajmujących się profesjonalnie zbiórką i odzyskiem odpadów. Wiele wprowadzonych zmian idzie w dobrym kierunku, są jednak i takie, które mogą budzić wątpliwości, jak ograniczenie liczby podmiotów, które będę mogły zbierać niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zmianami, na które na pewno czeka wielu przedsiębiorców jest uproszczenie systemu raportowania odpadów. Choć rozporządzenie je stanowiące ma zacząć obowiązywać od początku roku, to według nowych zasad raportowany będzie dopiero 2017 r.” – mówi Anna Wójcik, kierownik ds. Ochrony Środowiska i ADR w Stena Recycling.

Ułatwienia w raportowaniu odpadów

Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie, którego celem jest uporządkowanie systemu raportowania odpadowego. Zebrane zostaną w nim wszystkie raporty, sprawozdania oraz wzory formularzy związane z raportowaniem odpadowym. Raportowanie będzie odbywało się wyłącznie do marszałka województwa, w którym przedsiębiorstwo generuje lub przetwarza odpady.

Choć rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2016 r., według nowych zasad będzie raportowany dopiero 2017 r. Przyszły rok ma być okresem przejściowym.

Audyt opakowaniowy

W życie wchodzi również obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego audyty opakowaniowego, do którego zobowiązani są przedsiębiorcy:

- eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrz wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili dokumenty EDPR lub EDPO (…);

- prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie (…).

Najbliższy audyt, który obejmie 2016 r., czeka przedsiębiorców w 2017 r.

Unia Europejska bliżej gospodarki cyrkularnej

W nowym roku trwać będą prace nad nową propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej w które odpady są nie marnują, a poddawane są wielokrotnie przetwarzaniu. Według nich do 2030 r. poziom recyklingu odpadów opakowaniowych powinien osiągnąć 75 proc., komunalnych 65 proc., a składowanie odpadów powinno zostać ograniczone do najwyżej 10 proc. Propozycje przewidują również zakaz składowania segregowanych odpadów. Jeśli pakiet zyska aprobatę państw UE, będzie wyznaczać istotny kierunek zmian na kolejne lata.

Źródło: Stena Recycling