Grupa Ergis: bardzo dobre wyniki po czterech kwartałach 2014 r.
10 Feb 2015 13:21

Grupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po czterech kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 667,4 mln zł (czyli o 0,9% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 31 mln zł (o 25,2% wyższy niż w 2014 roku) oraz rekordowy w historii Grupy zysk netto w wysokości 18,7 mln zł (wzrost o 64,3% w porównaniu z 2013 rokiem).

Bardzo dobre wyniki operacyjne zostały osiągnięte pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale minionego roku, przede wszystkim w zakresie sprzedaży opakowań do żywności.

Obecnie Grupa realizuje program inwestycyjny o wartości przekraczającej 20 mln zł, obejmujący zakup i uruchomienie kolejnej linii do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz kolejnej linii do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie.

Zarząd Spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok, zgodnie z założeniami przyjętej w ubiegłym roku polityki dywidendowej, która przewiduje wypłaty w wysokości 7,5-15% rocznej wartości EBITDA.

W IV kwartale 2014 ceny wszystkich głównych surowców strategicznych (PVC, DOP, LLDPE, PET) spadały w stosunku do zanotowanych w III kwartale. W ujęciu rocznym średnie ceny były w 2014 roku niższe (PET, DOP) lub zbliżone (PVC, LLDPE) do zanotowanych w roku 2013. Oznacza to, że sytuacja surowcowa w IV kwartale była dość sprzyjająca, a w całym 2014 roku nie wpłynęła znacząco na poziom uzyskiwanych marż.

Przychody ze sprzedaży Grupy w IV kwartale były wyższe o 5,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast sprzedaż roczna była w 2014 roku o 0,9% niższa w stosunku do roku 2013.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań drukowanych (o 4,3%) oraz twardych folii opakowaniowych (o 2,5%). W grupie opakowań przemysłowych Grupa zanotowała spadek (o 6,9%), który dotyczył głównie folii stretch i był rezultatem zmiany struktury sprzedaży, tj. zastępowania tradycyjnej folii stretch folią nanoErgis. Zanotowany spadek w grupie folii miękkich PVC (o 2,5%) dotyczył folii izolacyjnych i wynikał z wysokiej sprzedaży w 2013 roku, będącej po części efektem realizacji jednorazowego kontraktu. Wzrost w grupie „pozostała sprzedaż” dotyczył granulatów i jest efektem powrotu do wcześniej osiąganych wartości sprzedaży tego asortymentu.

4 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła program inwestycyjny, którego realizacja rozpoczęła się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2014 roku. Program obejmuje następujące elementy:

Inwestycja w nową linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu, o wartości 8,5 mln PLN. Uruchomienie nowej linii jest planowane na przełomie I i II półrocza 2015 roku.

Inwestycja w nową linię do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie, o wartości 12 mln PLN. Uruchomienie produkcji na nowej linii jest planowane również na przełomie I i II półrocza 2015 roku.

Źródło: Grupa Ergis